Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#123263 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 39 ms 468 K C++ / 642 B nnah 2024-01-09 17:00:40
#28927 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 348 K C++ 17 / 552 B Chu Minh Quân 2021-02-28 14:10:10
#28730 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 448 K C++ / 655 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-02-27 3:11:06
#64644 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 496 K C++ 17 / 814 B Ta Minh Kien 2021-12-17 8:38:33
#59960 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 452 K C++ / 624 B ThMinh 2021-11-28 16:17:51
#121506 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 40 ms 340 K C++ / 811 B qua tu ti 2024-01-02 9:45:36
#123502 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 41 ms 344 K C++ / 614 B Bách 2024-01-10 6:08:31
#131331 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 848 B nqd 2024-02-09 13:31:36
#77157 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 42 ms 356 K C++ / 639 B hm123 2022-03-12 7:42:35
#28732 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ 17 / 601 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-02-27 3:11:57
#74643 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 372 K C++ 17 / 801 B Xuân 2022-02-19 15:24:00
#119738 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 360 K C++ 17 / 687 B Vu Hoang Viet 2023-12-23 9:29:45
#143652 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 727 B Hồi ức không quên 2024-03-31 12:52:22
#130471 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 44 ms 360 K C++ 11 / 546 B Anh Anh 2024-02-03 3:28:13
#29790 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 45 ms 356 K C++ 14 / 670 B Đỗ Anh Kiệt 2021-03-08 9:32:29
#103994 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 45 ms 376 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-23 3:54:57
#29847 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 46 ms 480 K C++ / 981 B Slvcker2k5 2021-03-09 1:01:21
#29799 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 47 ms 348 K C++ 14 / 880 B Hoàng Xuân Vinh 2021-03-08 9:53:43
#123083 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 17 / 945 B võ văn việt 2024-01-09 7:44:45
#29777 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 56 ms 388 K C++ 14 / 893 B Lê Hoàng Long 2021-03-08 9:16:02
#118372 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 58 ms 496 K C++ 14 / 678 B Lường Ngọc An 2023-02-07 7:44:32
#129367 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 61 ms 380 K C++ 17 / 753 B Pham Minh Dung 2024-01-31 3:12:24
#87649 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 66 ms 476 K C++ 11 / 919 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-16 2:26:08
#102013 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 69 ms 356 K C++ 17 / 824 B Vũ Thị Thu Hường 2022-11-15 7:48:36
#56291 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 72 ms 368 K C++ 17 / 1 K Tô Thanh Long 2021-11-09 7:40:05
#27823 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 81 ms 368 K C++ / 659 B khongcoten002 2021-02-18 8:08:48
#123130 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 88 ms 384 K C++ / 848 B Ha Dang Hung 2024-01-09 8:28:58
#89469 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 91 ms 432 K C++ 17 / 577 B Huỳnh Bảo Khang 2022-08-19 7:15:25
#123095 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 92 ms 352 K C++ / 791 B LDV 2024-01-09 7:59:50
#78436 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 93 ms 352 K C++ 14 / 629 B Dang Khoa 2022-03-22 14:14:30
#102014 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 94 ms 356 K C++ / 865 B Nguyễn Khôi Nguyên 2022-11-15 8:08:16
#67724 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 100 ms 384 K C++ 17 / 886 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:03:18
#118403 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 101 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 393 B Bùi Quốc Huy 2023-02-07 8:00:55
#81323 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 106 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 1009 B YOASOBI 2022-04-11 22:05:21
#49217 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 107 ms 360 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:35:07
#118398 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 107 ms 352 K C++ 17 / 463 B Phạm Thanh Lam 2023-02-07 8:00:09
#110053 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 109 ms 388 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 10:01:32
#69313 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 113 ms 356 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-01-14 14:19:10
#109906 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 114 ms 468 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-12 6:20:59
#118411 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 116 ms 464 K C++ 17 / 496 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-07 8:09:17
#118402 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 119 ms 352 K C++ 17 / 496 B Nguyễn Duy Anh 2023-02-07 8:00:43
#123137 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 125 ms 476 K C++ 17 / 1 K Tri Gia Van 2024-01-09 8:37:21
#56298 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 133 ms 384 K C++ 14 / 1 K wal 2021-11-09 7:55:38
#128576 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 314 ms 380 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-01-28 14:27:34
#122276 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 679 ms 472 K C++ / 697 B huỳnh trường ân thiên 2024-01-06 8:39:42
#123298 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 710 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 662 B Ha Anh 2024-01-09 23:40:14
#125323 #391. STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) Accepted 100 1572 ms 43172 K Python 3 / 424 B Nguyễn Trọng Quốc 2024-01-17 15:01:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: