Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56961 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 19 ms 1144 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-11-12 17:48:30
#105567 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 20 ms 1256 K C++ 14 / 985 B Nguyễn Thái Văn 2022-11-27 10:16:53
#5596 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 22 ms 388 K C++ 14 / 966 B duckman 2020-04-10 8:33:28
#127890 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 22 ms 384 K C++ 17 / 963 B TKduybich 2023-03-20 14:07:17
#77907 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 22 ms 396 K C++ 17 (Clang) / 605 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 12:51:01
#78159 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 24 ms 1404 K C++ 17 / 938 B mc_hyuse202 2022-03-20 8:28:21
#54388 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 25 ms 1276 K C++ 17 / 607 B hihihi1 2021-11-01 13:41:48
#66656 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 25 ms 1232 K C++ / 524 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:00:14
#106945 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 26 ms 1284 K C++ 17 / 707 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-12-01 10:14:06
#58558 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 26 ms 388 K C++ / 512 B LAM DEP TRAI 2021-11-20 13:43:40
#77983 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 26 ms 444 K C++ 11 / 510 B Quan 2022-03-19 5:39:16
#24180 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 27 ms 2144 K C++ 11 / 574 B truongjr 2020-12-27 18:17:01
#66038 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 27 ms 444 K C++ 17 / 860 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:49:53
#129624 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 27 ms 1376 K C++ / 425 B Micheal Jackson 2023-03-29 1:35:19
#139260 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 27 ms 1148 K C++ 17 / 578 B minhtien 2023-05-23 8:51:31
#23065 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 28 ms 2180 K C++ 11 / 497 B shabipilamew 2020-12-19 1:59:09
#27793 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 28 ms 1248 K C++ 14 / 607 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 5:17:37
#67295 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 28 ms 1264 K C++ 14 / 520 B . 2021-12-31 17:13:34
#124950 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 28 ms 1380 K C++ 11 / 743 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-04 10:34:33
#37802 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 29 ms 2140 K C++ 14 / 828 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-05-28 15:35:48
#63632 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 29 ms 1208 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 4:11:06
#7841 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 2176 K C++ 17 / 682 B Phạm Thế Phong 2020-06-26 1:17:02
#35842 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 472 K C++ 14 / 429 B Duy_e 2021-04-25 5:05:01
#32474 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1280 K C++ 14 / 529 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 1:59:16
#48745 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1256 K C++ / 352 B hm123 2021-09-23 9:19:41
#62792 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1252 K C++ / 611 B nguyen phong hai 2021-12-14 13:40:38
#97921 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1280 K C++ 17 / 696 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-11-02 11:42:18
#97890 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1408 K C++ 17 / 649 B Vũ Đức Triệu 2022-11-02 8:43:00
#97999 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1284 K C++ / 717 B lambiengquo 2022-11-02 15:09:41
#7875 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 2176 K C++ 14 / 629 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-26 1:44:03
#35948 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 1248 K C++ 17 / 1005 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-27 8:10:28
#74811 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 1236 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-21 3:16:20
#63626 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 2172 K C++ 17 / 542 B Trần Phong 2021-12-16 4:03:41
#78195 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 428 K C++ 17 / 709 B Xiceee 2022-03-20 13:16:31
#4975 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 2276 K C++ 17 / 671 B Takce 2020-03-23 1:52:46
#9002 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 1284 K C++ 14 / 576 B always tle 2020-10-02 7:59:43
#9101 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 1228 K C++ 11 / 529 B Nguyen Lmao 2020-10-04 9:59:33
#35943 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 2052 K Pascal / 444 B MOI 2021-04-27 8:04:10
#125700 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 2300 K C++ 17 / 1 K Ngọc Thịnh 2023-03-08 16:36:16
#79811 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 2128 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-30 11:33:43
#98264 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 1408 K C++ 17 / 686 B Lê Hồng Phúc 2022-11-03 13:03:05
#106560 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 776 K C++ 17 / 660 B Akiet 2022-11-30 9:06:52
#15710 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 33 ms 2108 K C++ 17 / 524 B Đủ 2020-11-16 15:04:34
#74351 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 33 ms 1220 K C++ / 724 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 9:48:30
#76186 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 33 ms 1148 K C++ 17 / 559 B rpkrpkrpk 2022-03-02 9:15:28
#98504 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 33 ms 1252 K C++ 17 / 1 K Le huu huy 2022-11-04 3:28:53
#98560 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 33 ms 1280 K C++ 17 (Clang) / 521 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-04 16:59:35
#43909 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 34 ms 384 K C++ 14 / 971 B MeowT.dev 2021-08-12 14:04:45
#77147 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 34 ms 400 K C++ / 389 B Nguyễn Duy Khánh 2022-03-12 3:47:31
#98847 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 34 ms 1280 K C++ 17 / 684 B tinozg 2022-11-05 7:00:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: