Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56961 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 19 ms 1144 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-11-12 17:48:30
#5596 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 22 ms 388 K C++ 14 / 966 B duckman 2020-04-10 8:33:28
#54388 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 25 ms 1276 K C++ 17 / 607 B hihihi1 2021-11-01 13:41:48
#66656 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 25 ms 1232 K C++ / 524 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:00:14
#58558 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 26 ms 388 K C++ / 512 B CTP_NGUYENTUNGLAM 2021-11-20 13:43:40
#24180 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 27 ms 2144 K C++ 11 / 574 B truongjr 2020-12-27 18:17:01
#66038 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 27 ms 444 K C++ 17 / 860 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:49:53
#23065 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 28 ms 2180 K C++ 11 / 497 B shabipilamew 2020-12-19 1:59:09
#27793 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 28 ms 1248 K C++ 14 / 607 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 5:17:37
#67295 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 28 ms 1264 K C++ 14 / 520 B kkk 2021-12-31 17:13:34
#37802 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 29 ms 2140 K C++ 14 / 828 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-05-28 15:35:48
#63632 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 29 ms 1208 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 4:11:06
#7841 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 2176 K C++ 17 / 682 B Phạm Thế Phong 2020-06-26 1:17:02
#35842 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 472 K C++ 14 / 429 B Duy_e 2021-04-25 5:05:01
#32474 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1280 K C++ 14 / 529 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 1:59:16
#48745 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1256 K C++ / 352 B hm123 2021-09-23 9:19:41
#62792 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 30 ms 1252 K C++ / 611 B nguyen phong hai 2021-12-14 13:40:38
#7875 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 2176 K C++ 14 / 629 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-26 1:44:03
#35948 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 1248 K C++ 17 / 1005 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-27 8:10:28
#63626 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 31 ms 2172 K C++ 17 / 542 B Trần Phong 2021-12-16 4:03:41
#4975 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 2276 K C++ 17 / 671 B Takce 2020-03-23 1:52:46
#9002 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 1284 K C++ 14 / 576 B always tle 2020-10-02 7:59:43
#9101 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 1228 K C++ 11 / 529 B Nguyen Lmao 2020-10-04 9:59:33
#35943 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 32 ms 2052 K Pascal / 444 B MOI 2021-04-27 8:04:10
#15710 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 33 ms 2108 K C++ 17 / 524 B Đủ 2020-11-16 15:04:34
#43909 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 34 ms 384 K C++ 14 / 971 B MeowT.dev 2021-08-12 14:04:45
#34870 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 36 ms 1280 K C++ 14 / 621 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:21:30
#49156 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 36 ms 480 K C++ / 1 K kekekekeke 2021-09-28 1:31:46
#35451 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 37 ms 2176 K C++ 11 / 606 B Đỗ Duy Đông 2021-04-20 14:27:55
#50296 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 37 ms 1276 K C++ / 413 B Xuân 2021-10-07 14:11:01
#32221 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 38 ms 480 K C++ / 917 B minh nguyen le 2021-03-23 16:31:07
#51295 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 38 ms 1276 K C++ / 500 B Onii Chan 2021-10-14 13:46:02
#53397 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 40 ms 1276 K C++ 17 / 794 B Tạ Quang Kiên 2021-10-26 7:54:24
#8545 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 41 ms 3896 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-10 9:57:22
#50628 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 46 ms 1276 K C++ / 653 B trần minh hoàng 2021-10-10 6:50:30
#32222 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 47 ms 2140 K C++ 17 / 544 B Phan Quý Thịnh 2021-03-23 17:18:54
#48198 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 51 ms 3840 K C++ / 1 K anh 2021-09-18 0:57:48
#35925 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 52 ms 3400 K C++ / 613 B Ho Ngoc Luat 2021-04-27 7:24:41
#41398 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 144 ms 352 K C++ (NOI) / 775 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-05 13:16:08
#38504 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 163 ms 35584 K C++ 14 / 758 B QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-06-06 7:30:25
#6951 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 174 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 540 B Trần Hương Trang 2020-05-06 4:18:28
#6932 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 175 ms 320 K C++ 11 (Clang) / 526 B Dương Thị Ngân Giang 2020-05-06 4:05:31
#6929 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 178 ms 348 K C++ 11 (Clang) / 538 B Đoàn Thành Lâm 2020-05-06 4:03:40
#61125 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 179 ms 356 K C++ 14 / 854 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-05 11:40:10
#30501 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 181 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 562 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-11 2:40:47
#53852 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 181 ms 48300 K C++ 14 / 668 B mmmm 2021-10-29 17:43:53
#37738 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 184 ms 35584 K C++ 17 / 1 K Phạm Đức Anh 2021-05-27 15:46:07
#33410 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 188 ms 39428 K Pascal / 549 B Lâm Khánh An 2021-04-01 3:35:04
#7871 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 191 ms 360 K C++ / 461 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-06-26 1:39:45
#6998 #402. PROJECTS - Dự án Accepted 100 196 ms 340 K C++ 14 / 463 B Lê Quang Trường 2020-05-06 4:30:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: