Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70143 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 83 ms 712 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2022-01-21 14:17:46
#27214 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 91 ms 820 K C++ 17 / 550 B iwannabetheguy 2021-02-03 13:50:16
#51393 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 108 ms 820 K C++ 14 / 555 B hihihi1 2021-10-15 6:14:15
#26466 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 824 K C++ 17 / 584 B Đặng Thái Sơn 2021-01-23 2:59:54
#28475 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 824 K C++ 17 / 444 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 3:14:12
#31543 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 388 ms 840 K C++ 11 (Clang) / 920 B vuvanhung 2021-03-17 12:04:02
#26455 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 844 K C++ 17 / 584 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-23 2:57:36
#70418 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 844 K C++ / 664 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 3:12:28
#73550 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 107 ms 844 K C++ 11 / 797 B Xuân 2022-02-15 15:36:06
#26439 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 852 K C++ 14 / 640 B Trùm CUỐI 2021-01-23 2:46:04
#78051 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 856 K C++ / 429 B Truong Xuan Dao 2022-03-19 16:00:45
#26346 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 120 ms 860 K C++ / 666 B aideyyy 2021-01-22 9:14:06
#66048 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 98 ms 860 K C++ 17 / 817 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 5:09:59
#62292 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 289 ms 864 K C++ 17 / 634 B Vũ Giang 2021-12-12 12:36:03
#84718 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 110 ms 876 K C++ / 644 B hm123 2022-05-26 13:57:25
#49187 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 93 ms 884 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:01:01
#26349 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 888 K C++ 14 / 747 B zero 2021-01-22 9:49:54
#27560 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 93 ms 888 K C++ 11 / 659 B Trần Thái Toàn 2021-02-09 3:56:40
#26918 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 89 ms 960 K C++ 11 / 975 B always tle 2021-01-29 13:33:10
#78036 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 111 ms 976 K C++ / 521 B stroke of fortune 2022-03-19 15:21:18
#76355 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 92 ms 992 K Pascal / 558 B alooooooo 2022-03-04 6:56:23
#8992 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 66 ms 1092 K Pascal / 759 B mr_coder 2020-10-02 7:16:18
#73860 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 74 ms 1108 K Pascal / 588 B BH 2022-02-16 22:22:58
#92609 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 65 ms 1124 K C++ / 1 K Nguyễn Hoàng Đăng 2022-09-28 15:29:11
#69424 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 392 ms 1160 K C++ 17 / 695 B Lewjxz 2022-01-15 16:05:31
#6109 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 90 ms 1164 K C++ 11 (NOI) / 635 B Trần Hương Trang 2020-04-23 2:46:57
#26498 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 104 ms 1192 K C++ 17 / 600 B Lê Minh Tâm 2021-01-23 3:06:33
#54494 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 311 ms 1200 K C++ 17 / 779 B Tô Thanh Long 2021-11-02 3:14:44
#57662 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 111 ms 1200 K C++ 14 / 696 B LAM DEP TRAI 2021-11-15 13:06:52
#47544 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 398 ms 1212 K C++ / 547 B Onii Chan 2021-09-12 14:15:08
#67516 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 1220 K C++ / 745 B DEATH 2022-01-02 14:17:45
#86898 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 131 ms 1220 K C++ 11 / 728 B Trương Hải Hà 2022-07-06 2:10:49
#42368 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 1001 ms 1224 K C++ 17 / 705 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-13 13:39:43
#74801 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 1224 K C++ / 694 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-21 1:38:15
#49130 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 124 ms 1224 K C++ 14 / 836 B nguyen khac thu 2021-09-27 15:27:50
#81880 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 102 ms 1224 K C++ / 856 B Đỗ Bình Minh 2022-04-15 4:19:24
#36557 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 300 ms 1228 K C++ / 402 B phan văn thi 2021-05-10 14:38:01
#61076 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 417 ms 1228 K C++ 14 / 397 B . 2021-12-04 14:50:36
#82772 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 323 ms 1228 K C++ / 692 B Đỗ Việt Cường 2022-05-02 10:14:59
#44979 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 103 ms 1232 K C++ 17 / 648 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-23 7:38:03
#43244 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 306 ms 1236 K C++ 17 / 879 B Tạ Quang Kiên 2021-08-05 11:07:59
#26493 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 106 ms 1240 K C++ / 542 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-23 3:05:27
#63923 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 1268 K C++ 11 / 695 B KIN 2021-12-16 13:27:05
#73834 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 407 ms 1268 K C++ 17 / 616 B tranminhprvt01 2022-02-16 15:29:51
#26454 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 94 ms 1272 K C++ / 603 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-23 2:55:41
#26475 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 96 ms 1272 K C++ 17 (Clang) / 643 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-23 3:02:09
#26456 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 101 ms 1272 K C++ 17 / 584 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-23 2:57:47
#26471 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 93 ms 1272 K C++ 17 / 649 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-23 3:01:16
#26500 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 95 ms 1272 K C++ 17 / 655 B Tạ Thu Hà 2021-01-23 3:08:31
#26985 #408. BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 Accepted 100 94 ms 1272 K C++ 17 / 641 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-30 6:45:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: