Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#119886 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 218 ms 256 K C++ (NOI) / 692 B Khangg 2023-12-24 2:12:51
#120246 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 181 ms 336 K C++ 11 (NOI) / 1024 B Hồ Minh Phúc 2023-12-25 8:27:03
#120940 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 217 ms 344 K C++ 11 (NOI) / 883 B Trần Minh Trí 2023-12-28 15:39:17
#125447 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 464 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-18 10:24:36
#119200 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 141 ms 380 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-22 9:22:29
#129663 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 114 ms 380 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-01-31 9:16:35
#141506 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 135 ms 380 K C++ 17 / 2 K Pham Minh Dung 2024-03-16 1:25:25
#129680 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 111 ms 392 K C++ 17 / 733 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-31 9:26:35
#123301 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 134 ms 396 K C++ 14 / 679 B name 2024-01-10 0:31:36
#119166 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 105 ms 404 K C++ 17 / 810 B BenTreK97 tin 2023-12-22 8:53:30
#120575 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 235 ms 404 K C++ 17 / 703 B DangHoangAn 2023-12-26 14:53:02
#119203 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 147 ms 408 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 9:23:29
#120470 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 247 ms 408 K C++ 17 / 1010 B Vo Hong Phat 2023-12-26 9:33:56
#119173 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 147 ms 424 K C++ 17 / 641 B Trùm CUỐI 2023-12-22 9:01:30
#120069 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 202 ms 428 K C++ / 923 B Huỳnh Tiến Dũng 2023-12-24 13:29:37
#67875 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 233 ms 436 K C++ 14 / 831 B noze 2022-01-04 13:55:04
#119182 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 142 ms 440 K C++ 17 / 577 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-22 9:07:49
#129660 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 226 ms 444 K C++ 17 / 558 B Phạm Đức Thiện 2024-01-31 9:15:03
#47724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 354 ms 460 K C++ / 656 B ra 2021-09-14 6:14:57
#121232 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 352 ms 460 K C++ 17 / 716 B 🐄 2023-12-30 15:07:55
#74561 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 363 ms 468 K C++ 17 / 892 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-19 3:34:03
#52098 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 397 ms 468 K C++ / 694 B Xuân 2021-10-19 14:00:48
#133993 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 225 ms 472 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-18 10:51:57
#38316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 304 ms 476 K C++ 17 / 730 B Phạm Đức Anh 2021-06-04 10:26:12
#34869 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 480 K C++ 14 / 791 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:20:34
#109965 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 365 ms 480 K C++ / 999 B Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-12 8:56:16
#81915 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 480 K C++ 11 / 848 B trannguyenthuanphat 2022-04-15 12:55:02
#119171 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 72 ms 480 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 9:00:43
#133597 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 480 K C++ 17 (Clang) / 720 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-17 9:21:58
#133599 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 603 B dhp 2024-02-17 9:26:01
#81901 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 143 ms 496 K C++ 11 / 823 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-15 9:00:26
#118951 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 373 ms 496 K C++ 11 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 3:13:10
#119175 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 96 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 730 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 9:01:41
#127962 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 60 ms 508 K C++ 17 / 830 B yofwyst 2024-01-26 12:10:47
#121013 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 405 ms 508 K C++ 17 / 548 B whatda123 2023-12-29 3:19:08
#119845 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 151 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 626 B anhwuan16 2023-12-23 17:20:26
#130113 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 534 ms 508 K C++ / 636 B Nguyễn Đình Quốc Việt 2024-02-01 7:27:24
#133600 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 56 ms 508 K C++ 17 / 720 B mh 2024-02-17 9:27:09
#7125 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 352 ms 512 K C++ 17 / 863 B Phạm Thế Phong 2020-05-11 9:31:19
#36405 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 447 ms 512 K C++ 17 / 650 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-05-08 11:47:11
#46671 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 115 ms 512 K C++ 14 / 800 B shabipilamew 2021-09-06 7:59:20
#67413 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 60 ms 512 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-01 13:58:03
#127679 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 59 ms 512 K C++ / 911 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-25 14:08:19
#133598 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 64 ms 512 K C++ / 720 B ANNGU 2024-02-17 9:23:25
#70224 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 419 ms 520 K C++ 14 / 533 B . 2022-01-22 1:02:03
#87750 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 566 ms 520 K C++ 17 / 841 B ohka 2022-07-16 15:36:38
#129665 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 232 ms 520 K C++ 17 / 717 B Trần Long 2024-01-31 9:17:27
#119676 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 293 ms 524 K C++ 17 / 583 B Phạm Thanh Lam 2023-12-23 8:40:16
#129773 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 171 ms 548 K C++ 17 / 590 B Đào Đức Thắng 2024-01-31 13:58:24
#90681 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 572 K C++ 11 / 904 B hm123 2022-08-30 1:12:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: