Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44571 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 52 ms 1120 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-19 8:47:36
#135215 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 52 ms 1152 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-20 16:00:43
#90681 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 572 K C++ 11 / 904 B hm123 2022-08-30 1:12:09
#133597 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 480 K C++ 17 (Clang) / 720 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-17 9:21:58
#133600 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 56 ms 508 K C++ 17 / 720 B mh 2024-02-17 9:27:09
#131061 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 58 ms 1020 K C++ 17 / 835 B trinhbaongoc3011 2024-02-07 14:38:53
#127679 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 59 ms 512 K C++ / 911 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-25 14:08:19
#67413 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 60 ms 512 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-01 13:58:03
#127962 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 60 ms 508 K C++ 17 / 830 B yofwyst 2024-01-26 12:10:47
#123293 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 64 ms 768 K C++ 17 / 2 K npl 2024-01-09 23:17:19
#133598 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 64 ms 512 K C++ / 720 B ANNGU 2024-02-17 9:23:25
#42104 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 67 ms 1024 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-11 4:00:34
#53088 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 67 ms 996 K C++ 11 / 635 B hihihi1 2021-10-24 12:12:01
#119171 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 72 ms 480 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 9:00:43
#119175 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 96 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 730 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 9:01:41
#119166 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 105 ms 404 K C++ 17 / 810 B BenTreK97 tin 2023-12-22 8:53:30
#129670 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 111 ms 416 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-01-31 9:19:36
#129680 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 111 ms 392 K C++ 17 / 733 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-31 9:26:35
#127756 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 113 ms 1028 K C++ 17 / 509 B Hà Chí Tâm 2024-01-25 16:05:58
#46671 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 115 ms 512 K C++ 14 / 800 B shabipilamew 2021-09-06 7:59:20
#135370 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 125 ms 508 K C++ 17 / 2 K Pham Minh Dung 2024-02-21 2:11:38
#123301 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 134 ms 396 K C++ 14 / 679 B name 2024-01-10 0:31:36
#119200 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 141 ms 380 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-22 9:22:29
#119182 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 142 ms 440 K C++ 17 / 577 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-22 9:07:49
#81901 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 143 ms 496 K C++ 11 / 823 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-15 9:00:26
#81915 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 480 K C++ 11 / 848 B trannguyenthuanphat 2022-04-15 12:55:02
#119173 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 147 ms 424 K C++ 17 / 641 B Trùm CUỐI 2023-12-22 9:01:30
#119203 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 147 ms 408 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 9:23:29
#119845 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 151 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 626 B anhwuan16 2023-12-23 17:20:26
#34869 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 480 K C++ 14 / 791 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:20:34
#133599 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 603 B dhp 2024-02-17 9:26:01
#129773 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 171 ms 548 K C++ 17 / 590 B Đào Đức Thắng 2024-01-31 13:58:24
#120246 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 181 ms 336 K C++ 11 (NOI) / 1024 B Hồ Minh Phúc 2023-12-25 8:27:03
#120998 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 191 ms 312 K C++ 11 (NOI) / 686 B Khangg 2023-12-29 2:27:59
#120491 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 201 ms 1152 K C++ 11 (NOI) / 896 B Trần Minh Trí 2023-12-26 9:55:23
#120069 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 202 ms 428 K C++ / 923 B Huỳnh Tiến Dũng 2023-12-24 13:29:37
#119946 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 206 ms 608 K C++ / 848 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2023-12-24 7:22:25
#133993 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 225 ms 472 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-18 10:51:57
#129660 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 226 ms 444 K C++ 17 / 558 B Phạm Đức Thiện 2024-01-31 9:15:03
#121019 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 231 ms 476 K C++ 17 / 1010 B Vo Hong Phat 2023-12-29 3:34:27
#129665 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 232 ms 520 K C++ 17 / 717 B Trần Long 2024-01-31 9:17:27
#67875 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 233 ms 436 K C++ 14 / 831 B noze 2022-01-04 13:55:04
#44513 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 234 ms 600 K C++ 14 / 876 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-19 3:20:03
#120575 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 235 ms 404 K C++ 17 / 703 B DangHoangAn 2023-12-26 14:53:02
#133595 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 244 ms 636 K C++ 17 / 556 B phan quoc an 2024-02-17 9:19:32
#96765 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 247 ms 604 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-26 5:42:42
#108592 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 250 ms 3552 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-07 7:41:50
#120945 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 253 ms 2116 K C++ / 778 B người tình mùa đông 2023-12-28 17:01:31
#119676 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 293 ms 524 K C++ 17 / 583 B Phạm Thanh Lam 2023-12-23 8:40:16
#38316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 304 ms 476 K C++ 17 / 730 B Phạm Đức Anh 2021-06-04 10:26:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: