Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#124718 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 42 ms 636 K C++ 14 / 2 K HuangChảMực 2023-03-03 12:33:47
#127588 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 45 ms 1020 K C++ 17 / 621 B TKduybich 2023-03-16 14:53:49
#44571 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 52 ms 1120 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-19 8:47:36
#90681 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 572 K C++ 11 / 904 B hm123 2022-08-30 1:12:09
#67413 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 60 ms 512 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-01 13:58:03
#42104 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 67 ms 1024 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-11 4:00:34
#53088 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 67 ms 996 K C++ 11 / 635 B hihihi1 2021-10-24 12:12:01
#46671 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 115 ms 512 K C++ 14 / 800 B shabipilamew 2021-09-06 7:59:20
#81901 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 143 ms 496 K C++ 11 / 823 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-15 9:00:26
#81915 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 480 K C++ 11 / 848 B trannguyenthuanphat 2022-04-15 12:55:02
#34869 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 480 K C++ 14 / 791 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:20:34
#8689 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 199 ms 440 K C++ 17 / 770 B Trùm CUỐI 2020-09-19 15:38:06
#67875 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 233 ms 436 K C++ 14 / 831 B noze 2022-01-04 13:55:04
#44513 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 234 ms 600 K C++ 14 / 876 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-19 3:20:03
#125505 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 237 ms 428 K C++ 17 / 610 B Ninh Anh Vũ 2023-03-08 4:06:00
#96765 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 247 ms 604 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-26 5:42:42
#108592 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 250 ms 3552 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-07 7:41:50
#125624 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 274 ms 444 K C++ 17 / 655 B Nguyễn Huyền Trang 2023-03-08 4:39:25
#125484 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 278 ms 468 K C++ 17 / 754 B Nguyễn Quốc Việt 2023-03-08 3:14:56
#125853 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 284 ms 448 K C++ 14 / 622 B Vũ Đức Anh 2023-03-10 0:34:47
#127815 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 286 ms 508 K C++ 14 / 592 B Đinh Trần Anh Đức 2023-03-19 12:08:46
#125541 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 288 ms 408 K C++ 17 / 548 B Phạm Thanh Lam 2023-03-08 4:15:55
#125875 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 288 ms 396 K C++ 17 / 574 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-03-10 1:00:46
#125625 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 289 ms 476 K C++ 17 / 576 B Phan Kim Chi 2023-03-08 4:39:48
#125608 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 290 ms 452 K C++ 17 / 657 B Nguyễn Duy Anh 2023-03-08 4:34:19
#125602 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 295 ms 444 K C++ 17 / 544 B Đặng Huyền Trân 2023-03-08 4:32:26
#125621 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 299 ms 460 K C++ / 515 B Đặng Châu Anh 2023-03-08 4:38:42
#38316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 304 ms 476 K C++ 17 / 730 B Phạm Đức Anh 2021-06-04 10:26:12
#125924 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 314 ms 540 K C++ 14 / 592 B Phùng Nhật Minh 2023-03-10 9:04:33
#125490 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 315 ms 528 K C++ 14 / 706 B Lường Ngọc An 2023-03-08 3:21:47
#125687 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 318 ms 460 K C++ 14 / 726 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-03-08 15:19:11
#7125 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 352 ms 512 K C++ 17 / 863 B Phạm Thế Phong 2020-05-11 9:31:19
#47724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 354 ms 460 K C++ / 656 B ra 2021-09-14 6:14:57
#110141 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 357 ms 544 K C++ / 1 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-12 13:59:09
#74561 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 363 ms 468 K C++ 17 / 892 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-19 3:34:03
#52098 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 397 ms 468 K C++ / 694 B Xuân 2021-10-19 14:00:48
#125510 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 397 ms 512 K C++ 17 / 802 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-03-08 4:07:45
#125520 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 401 ms 540 K C++ 17 / 802 B Nguyễn Anh Tú 2023-03-08 4:10:17
#125029 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 414 ms 568 K C++ 17 / 802 B Bùi Quốc Huy 2023-03-04 22:02:01
#70224 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 419 ms 520 K C++ 14 / 533 B . 2022-01-22 1:02:03
#82316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 421 ms 668 K C++ 14 / 638 B Nguyen An 2022-04-22 3:09:41
#87749 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 423 ms 668 K C++ 17 / 575 B ohka 2022-07-16 15:35:59
#60071 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 445 ms 8444 K C++ / 662 B trần minh hoàng 2021-11-29 14:32:49
#36405 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 447 ms 512 K C++ 17 / 650 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-05-08 11:47:11
#125587 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 447 ms 536 K C++ 14 / 857 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-03-08 4:28:06
#110085 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 493 ms 640 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 11:18:13
#107118 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 494 ms 640 K C++ 17 / 2 K Akiet 2022-12-02 7:34:19
#8724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 517 ms 592 K C++ 17 / 808 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-21 10:54:32
#60906 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 663 ms 632 K C++ 14 / 721 B DEATH 2021-12-03 13:50:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: