Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44569 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 684 ms 118276 K C++ 17 / 7 K Durex+_+ 2021-08-19 8:45:13
#60906 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 663 ms 632 K C++ 14 / 721 B DEATH 2021-12-03 13:50:48
#87750 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 566 ms 520 K C++ 17 / 841 B ohka 2022-07-16 15:36:38
#134490 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 550 ms 552 K C++ / 636 B Nguyễn Đình Quốc Việt 2024-02-19 8:48:48
#8724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 517 ms 592 K C++ 17 / 808 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-21 10:54:32
#107118 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 494 ms 640 K C++ 17 / 2 K Akiet 2022-12-02 7:34:19
#110085 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 493 ms 640 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 11:18:13
#125447 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 464 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-18 10:24:36
#139441 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 457 ms 720 K C++ 17 / 542 B Thái nam 2024-03-08 15:41:14
#36405 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 447 ms 512 K C++ 17 / 650 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-05-08 11:47:11
#60071 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 445 ms 8444 K C++ / 662 B trần minh hoàng 2021-11-29 14:32:49
#82316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 421 ms 668 K C++ 14 / 638 B Nguyen An 2022-04-22 3:09:41
#70224 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 419 ms 520 K C++ 14 / 533 B . 2022-01-22 1:02:03
#121013 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 405 ms 508 K C++ 17 / 548 B whatda123 2023-12-29 3:19:08
#44514 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 405 ms 676 K C++ 14 / 876 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-19 3:20:24
#52098 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 397 ms 468 K C++ / 694 B Xuân 2021-10-19 14:00:48
#135137 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 383 ms 600 K C++ 17 / 662 B Duonggsimp 2024-02-20 11:22:30
#118951 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 373 ms 496 K C++ 11 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 3:13:10
#108615 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 366 ms 640 K C++ / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-07 8:40:19
#74561 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 363 ms 468 K C++ 17 / 892 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-19 3:34:03
#47724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 354 ms 460 K C++ / 656 B ra 2021-09-14 6:14:57
#121232 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 352 ms 460 K C++ 17 / 716 B Quốc Hưng 2023-12-30 15:07:55
#7125 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 352 ms 512 K C++ 17 / 863 B Phạm Thế Phong 2020-05-11 9:31:19
#38316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 304 ms 476 K C++ 17 / 730 B Phạm Đức Anh 2021-06-04 10:26:12
#119676 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 293 ms 524 K C++ 17 / 583 B Phạm Thanh Lam 2023-12-23 8:40:16
#120945 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 253 ms 2116 K C++ / 778 B người tình mùa đông 2023-12-28 17:01:31
#108592 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 250 ms 3552 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-07 7:41:50
#120470 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 247 ms 408 K C++ 17 / 1010 B Vo Hong Phat 2023-12-26 9:33:56
#96765 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 247 ms 604 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-26 5:42:42
#121105 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 246 ms 440 K C++ 11 (NOI) / 820 B Trần Minh Trí 2023-12-29 15:04:16
#133595 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 244 ms 636 K C++ 17 / 556 B phan quoc an 2024-02-17 9:19:32
#120575 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 235 ms 404 K C++ 17 / 703 B DangHoangAn 2023-12-26 14:53:02
#129659 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 233 ms 572 K C++ 17 / 723 B Trần Long 2024-01-31 9:14:30
#67875 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 233 ms 436 K C++ 14 / 831 B noze 2022-01-04 13:55:04
#141504 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 229 ms 728 K C++ 17 / 1 K Pham Minh Dung 2024-03-16 1:15:23
#119883 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 227 ms 508 K C++ 17 / 692 B Khangg 2023-12-24 2:12:37
#129660 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 226 ms 444 K C++ 17 / 558 B Phạm Đức Thiện 2024-01-31 9:15:03
#133993 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 225 ms 472 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-18 10:51:57
#119946 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 206 ms 608 K C++ / 848 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2023-12-24 7:22:25
#120069 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 202 ms 428 K C++ / 923 B Huỳnh Tiến Dũng 2023-12-24 13:29:37
#8689 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 199 ms 440 K C++ 17 / 770 B Trùm CUỐI 2020-09-19 15:38:06
#120249 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 182 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 819 B Hồ Minh Phúc 2023-12-25 8:42:25
#129773 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 171 ms 548 K C++ 17 / 590 B Đào Đức Thắng 2024-01-31 13:58:24
#81595 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 155 ms 508 K C++ 11 / 807 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 12:23:03
#133599 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 603 B dhp 2024-02-17 9:26:01
#34869 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 480 K C++ 14 / 791 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:20:34
#119845 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 151 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 626 B anhwuan16 2023-12-23 17:20:26
#119203 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 147 ms 408 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 9:23:29
#119186 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 412 K C++ 17 / 577 B BenTreK97 tin 2023-12-22 9:09:10
#81915 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 480 K C++ 11 / 848 B trannguyenthuanphat 2022-04-15 12:55:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: