Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44569 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 684 ms 118276 K C++ 17 / 7 K Durex+_+ 2021-08-19 8:45:13
#60071 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 445 ms 8444 K C++ / 662 B trần minh hoàng 2021-11-29 14:32:49
#108592 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 250 ms 3552 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-07 7:41:50
#120945 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 253 ms 2116 K C++ / 778 B người tình mùa đông 2023-12-28 17:01:31
#116515 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 123 ms 1992 K C++ 11 / 455 B hihihi1 2023-01-27 14:43:07
#135215 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 52 ms 1152 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-20 16:00:43
#120491 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 201 ms 1152 K C++ 11 (NOI) / 896 B Trần Minh Trí 2023-12-26 9:55:23
#127756 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 113 ms 1028 K C++ 17 / 509 B Hà Chí Tâm 2024-01-25 16:05:58
#42104 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 67 ms 1024 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-11 4:00:34
#131061 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 58 ms 1020 K C++ 17 / 835 B trinhbaongoc3011 2024-02-07 14:38:53
#141509 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 90 ms 768 K C++ 17 / 3 K Pham Minh Dung 2024-03-16 1:30:41
#123293 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 64 ms 768 K C++ 17 / 2 K npl 2024-01-09 23:17:19
#139441 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 457 ms 720 K C++ 17 / 542 B Thái nam 2024-03-08 15:41:14
#134471 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 533 ms 700 K C++ / 636 B Nguyễn Đình Quốc Việt 2024-02-19 8:43:30
#44514 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 405 ms 676 K C++ 14 / 876 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-19 3:20:24
#87749 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 423 ms 668 K C++ 17 / 575 B ohka 2022-07-16 15:35:59
#82316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 421 ms 668 K C++ 14 / 638 B Nguyen An 2022-04-22 3:09:41
#110085 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 493 ms 640 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Khang 2022-12-12 11:18:13
#107118 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 494 ms 640 K C++ 17 / 2 K Akiet 2022-12-02 7:34:19
#108615 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 366 ms 640 K C++ / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-07 8:40:19
#133595 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 244 ms 636 K C++ 17 / 556 B phan quoc an 2024-02-17 9:19:32
#60906 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 663 ms 632 K C++ 14 / 721 B DEATH 2021-12-03 13:50:48
#119946 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 206 ms 608 K C++ / 848 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2023-12-24 7:22:25
#96765 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 247 ms 604 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-26 5:42:42
#135137 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 383 ms 600 K C++ 17 / 662 B Duonggsimp 2024-02-20 11:22:30
#8724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 517 ms 592 K C++ 17 / 808 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-21 10:54:32
#142130 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 54 ms 576 K C++ 17 / 897 B yofwyst 2024-03-20 11:09:17
#129659 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 233 ms 572 K C++ 17 / 723 B Trần Long 2024-01-31 9:14:30
#90681 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 572 K C++ 11 / 904 B hm123 2022-08-30 1:12:09
#129773 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 171 ms 548 K C++ 17 / 590 B Đào Đức Thắng 2024-01-31 13:58:24
#119676 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 293 ms 524 K C++ 17 / 583 B Phạm Thanh Lam 2023-12-23 8:40:16
#70224 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 419 ms 520 K C++ 14 / 533 B . 2022-01-22 1:02:03
#133598 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 64 ms 512 K C++ / 720 B ANNGU 2024-02-17 9:23:25
#127679 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 59 ms 512 K C++ / 911 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-25 14:08:19
#67413 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 60 ms 512 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-01 13:58:03
#46671 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 115 ms 512 K C++ 14 / 800 B shabipilamew 2021-09-06 7:59:20
#36405 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 447 ms 512 K C++ 17 / 650 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-05-08 11:47:11
#7125 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 352 ms 512 K C++ 17 / 863 B Phạm Thế Phong 2020-05-11 9:31:19
#133600 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 56 ms 508 K C++ 17 / 720 B mh 2024-02-17 9:27:09
#119883 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 227 ms 508 K C++ 17 / 692 B Khangg 2023-12-24 2:12:37
#119845 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 151 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 626 B anhwuan16 2023-12-23 17:20:26
#121013 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 405 ms 508 K C++ 17 / 548 B whatda123 2023-12-29 3:19:08
#119175 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 96 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 730 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 9:01:41
#81595 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 155 ms 508 K C++ 11 / 807 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 12:23:03
#118951 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 373 ms 496 K C++ 11 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-22 3:13:10
#133599 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 603 B dhp 2024-02-17 9:26:01
#133597 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 480 K C++ 17 (Clang) / 720 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-17 9:21:58
#119171 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 72 ms 480 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 9:00:43
#81915 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 480 K C++ 11 / 848 B trannguyenthuanphat 2022-04-15 12:55:02
#34869 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 480 K C++ 14 / 791 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:20:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: