Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116515 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 123 ms 1992 K C++ 11 / 455 B hihihi1 2023-01-27 14:43:07
#119203 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 147 ms 408 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-22 9:23:29
#119200 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 141 ms 380 K C++ 17 / 486 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-22 9:22:29
#127756 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 113 ms 1028 K C++ 17 / 509 B Hà Chí Tâm 2024-01-25 16:05:58
#70224 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 419 ms 520 K C++ 14 / 533 B . 2022-01-22 1:02:03
#139441 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 457 ms 720 K C++ 17 / 542 B Thái nam 2024-03-08 15:41:14
#121013 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 405 ms 508 K C++ 17 / 548 B whatda123 2023-12-29 3:19:08
#133595 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 244 ms 636 K C++ 17 / 556 B phan quoc an 2024-02-17 9:19:32
#129660 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 226 ms 444 K C++ 17 / 558 B Phạm Đức Thiện 2024-01-31 9:15:03
#87749 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 423 ms 668 K C++ 17 / 575 B ohka 2022-07-16 15:35:59
#119182 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 142 ms 440 K C++ 17 / 577 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-22 9:07:49
#119186 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 412 K C++ 17 / 577 B BenTreK97 tin 2023-12-22 9:09:10
#119676 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 293 ms 524 K C++ 17 / 583 B Phạm Thanh Lam 2023-12-23 8:40:16
#129773 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 171 ms 548 K C++ 17 / 590 B Đào Đức Thắng 2024-01-31 13:58:24
#133599 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 603 B dhp 2024-02-17 9:26:01
#42104 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 67 ms 1024 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-11 4:00:34
#119845 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 151 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 626 B anhwuan16 2023-12-23 17:20:26
#134490 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 550 ms 552 K C++ / 636 B Nguyễn Đình Quốc Việt 2024-02-19 8:48:48
#82316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 421 ms 668 K C++ 14 / 638 B Nguyen An 2022-04-22 3:09:41
#119173 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 147 ms 424 K C++ 17 / 641 B Trùm CUỐI 2023-12-22 9:01:30
#36405 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 447 ms 512 K C++ 17 / 650 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-05-08 11:47:11
#47724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 354 ms 460 K C++ / 656 B ra 2021-09-14 6:14:57
#60071 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 445 ms 8444 K C++ / 662 B trần minh hoàng 2021-11-29 14:32:49
#135137 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 383 ms 600 K C++ 17 / 662 B Duonggsimp 2024-02-20 11:22:30
#123301 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 134 ms 396 K C++ 14 / 679 B name 2024-01-10 0:31:36
#119925 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 200 ms 312 K C++ (NOI) / 683 B Khangg 2023-12-24 4:16:59
#52098 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 397 ms 468 K C++ / 694 B Xuân 2021-10-19 14:00:48
#120575 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 235 ms 404 K C++ 17 / 703 B DangHoangAn 2023-12-26 14:53:02
#121232 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 352 ms 460 K C++ 17 / 716 B 🐄 2023-12-30 15:07:55
#129665 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 232 ms 520 K C++ 17 / 717 B Trần Long 2024-01-31 9:17:27
#133600 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 56 ms 508 K C++ 17 / 720 B mh 2024-02-17 9:27:09
#133598 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 64 ms 512 K C++ / 720 B ANNGU 2024-02-17 9:23:25
#133597 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 55 ms 480 K C++ 17 (Clang) / 720 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-17 9:21:58
#60906 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 663 ms 632 K C++ 14 / 721 B DEATH 2021-12-03 13:50:48
#38316 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 304 ms 476 K C++ 17 / 730 B Phạm Đức Anh 2021-06-04 10:26:12
#119175 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 96 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 730 B Đặng Huyền Trân 2023-12-22 9:01:41
#129678 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 114 ms 408 K C++ 17 / 733 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-31 9:26:23
#129675 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 114 ms 460 K C++ 17 / 735 B Phan Quốc Triệu 2024-01-31 9:24:39
#119171 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 72 ms 480 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-22 9:00:43
#120945 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 253 ms 2116 K C++ / 778 B người tình mùa đông 2023-12-28 17:01:31
#34869 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 152 ms 480 K C++ 14 / 791 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:20:34
#46671 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 115 ms 512 K C++ 14 / 800 B shabipilamew 2021-09-06 7:59:20
#81595 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 155 ms 508 K C++ 11 / 807 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 12:23:03
#8724 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 517 ms 592 K C++ 17 / 808 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-21 10:54:32
#120249 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 182 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 819 B Hồ Minh Phúc 2023-12-25 8:42:25
#121105 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 246 ms 440 K C++ 11 (NOI) / 820 B Trần Minh Trí 2023-12-29 15:04:16
#127962 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 60 ms 508 K C++ 17 / 830 B yofwyst 2024-01-26 12:10:47
#67875 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 233 ms 436 K C++ 14 / 831 B noze 2022-01-04 13:55:04
#131061 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 58 ms 1020 K C++ 17 / 835 B trinhbaongoc3011 2024-02-07 14:38:53
#81915 #437. DPHALL – Xếp lịch hội trường Accepted 100 145 ms 480 K C++ 11 / 848 B trannguyenthuanphat 2022-04-15 12:55:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: