Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72688 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 58 ms 256 K C++ (NOI) / 661 B Durex-_- 2022-02-11 11:39:27
#78264 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 62 ms 384 K C++ 11 / 688 B Xuân 2022-03-21 7:47:38
#83730 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 63 ms 380 K C++ 11 / 576 B Trần Đình Thế Anh (THCS Hùng Vương - TX Buôn Hồ - Đắk Lắk) 2022-05-13 11:14:39
#70951 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 66 ms 376 K C++ 17 / 655 B hihihi1 2022-02-04 13:47:51
#86821 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 67 ms 384 K C++ / 1 K Phùng Trọng Hiếu 2022-07-05 8:06:35
#81079 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 68 ms 352 K C++ / 943 B Trần Tuấn Anh 2022-04-10 14:02:32
#70926 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 69 ms 380 K C++ / 563 B camlinh 2022-01-28 12:53:46
#71751 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 70 ms 408 K C++ 14 / 791 B nguyen bang anh 2022-02-10 4:29:10
#75815 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 72 ms 256 K C / 640 B Huỳnh Thanh Nghị 2022-02-27 5:39:33
#65875 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 74 ms 484 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-22 13:38:22
#83527 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 74 ms 384 K C++ 17 / 743 B meow 2022-05-12 13:43:56
#80145 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 75 ms 412 K C++ 17 / 695 B Phạm Minh Quân 2022-04-01 9:17:46
#77991 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 77 ms 412 K C++ / 422 B tung 2022-03-19 9:52:25
#85106 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 77 ms 380 K C++ 11 / 475 B nguyen viet hai 2022-06-04 15:05:20
#78112 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 78 ms 368 K C++ / 513 B Đỗ Bình Minh 2022-03-20 3:00:33
#68833 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 81 ms 380 K C++ / 546 B Ta Minh Kien 2022-01-11 23:01:18
#66258 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 82 ms 376 K C++ / 416 B Nguyễn Trọng Nhân 2021-12-24 7:57:23
#74828 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 83 ms 384 K C++ / 1 K NGUYEN HOANG LONG 2022-02-21 5:12:14
#83581 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 85 ms 472 K C++ 11 (Clang) / 1 K Tohka Yatogami 2022-05-12 14:22:19
#77839 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 91 ms 368 K C++ / 445 B Mai Văn Hoàng 2022-03-18 9:08:31
#79032 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 93 ms 404 K C++ / 513 B Thanh Duy 2022-03-26 22:51:10
#77845 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 93 ms 352 K C++ / 641 B long thành quang 2022-03-18 9:16:41
#71272 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 95 ms 352 K C++ 14 / 458 B watamecoolsheep 2022-02-07 14:10:48
#83574 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 98 ms 428 K C++ / 725 B Nguyễn Trọng Hiệp 2022-05-12 14:11:34
#85523 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 98 ms 348 K C++ 11 / 453 B fcccc 2022-06-11 12:27:45
#75213 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 99 ms 408 K C++ 14 / 636 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-24 1:08:15
#70000 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 99 ms 264 K Pascal / 764 B Phuc Khanh 2022-01-20 13:27:18
#76380 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 105 ms 256 K Pascal / 764 B alooooooo 2022-03-04 7:25:10
#80673 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 107 ms 256 K Pascal / 656 B Cao Yến Nhi 2022-04-07 12:43:24
#81926 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 110 ms 256 K Pascal / 560 B Nguyen An 2022-04-15 14:20:45
#81223 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 111 ms 352 K C++ / 749 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 11:23:42
#78806 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 112 ms 348 K Pascal / 618 B NGUYEN ANH PHUC 2022-03-25 8:41:17
#82515 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 122 ms 220 K Pascal / 503 B Nguyên Đức Khôi Nguyên 2022-04-26 3:46:12
#82081 #8. HY001 - Trung bình Accepted 100 3290 ms 284 K Pascal / 398 B Phan Đặng Thái Sơn 2022-04-17 5:42:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: