Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65423 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 125 ms 24688 K C++ 11 / 514 B KIN 2021-12-19 13:48:40
#106706 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 124 ms 23864 K C++ 17 / 713 B Akiet 2022-11-30 18:20:59
#73114 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 45 ms 18780 K C++ / 502 B lamphong 2022-02-14 9:25:25
#35737 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 49 ms 18168 K C++ 17 / 1 K Durex+_+ 2021-04-24 13:41:06
#32859 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 41 ms 18128 K C++ 17 (Clang) / 465 B Phan Quý Thịnh 2021-03-26 16:55:04
#37482 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 100 ms 12832 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2021-05-23 10:54:59
#58903 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 70 ms 12504 K C++ 17 / 524 B Vũ Giang 2021-11-22 14:27:46
#72995 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 84 ms 12164 K C++ 17 / 564 B tranminhprvt01 2022-02-14 7:30:34
#47004 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 48 ms 10748 K C++ 17 / 425 B bigbiii 2021-09-08 16:51:10
#103880 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 46 ms 9728 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 17:58:32
#32837 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 41 ms 9472 K C++ / 402 B batman 2021-03-26 14:34:11
#35352 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 40 ms 9472 K C++ 17 / 595 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-04-20 0:44:43
#33130 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 45 ms 9420 K C++ 17 / 620 B iwannabetheguy 2021-03-30 11:36:02
#64827 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 49 ms 9340 K C++ 17 / 462 B Trần Phong 2021-12-18 3:12:48
#72996 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 38 ms 9340 K C++ 14 / 687 B minh2409 2022-02-14 7:30:43
#75053 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 47 ms 9296 K C++ 11 / 898 B Xuân 2022-02-22 15:35:08
#66770 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 35 ms 9276 K C++ 17 / 881 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 9:51:55
#32779 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 35 ms 9276 K C++ / 616 B abcde 2021-03-26 12:55:06
#34981 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 42 ms 9272 K C++ 14 / 569 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 13:41:44
#73086 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 42 ms 9212 K C++ 14 / 676 B kaylin 2022-02-14 8:53:05
#133756 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 40 ms 2676 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-17 17:46:05
#74574 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 36 ms 892 K C++ / 468 B Doan Vo Thao My 2022-02-19 5:30:08
#72999 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 36 ms 852 K C++ 17 / 558 B ELVIN HAMMOND 2022-02-14 7:35:24
#73094 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 34 ms 844 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-14 8:58:11
#124010 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 30 ms 612 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-11 22:43:44
#42499 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 22 ms 604 K C++ / 543 B always tle 2021-07-18 5:08:10
#32821 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 24 ms 480 K C++ 17 / 523 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-26 14:19:35
#38427 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 29 ms 460 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-06-05 14:14:16
#32750 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 24 ms 448 K C++ 17 (Clang) / 523 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-26 10:58:44
#51413 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 36 ms 432 K C++ 14 / 656 B nguyễn phúc sanh 2021-10-15 8:16:32
#39302 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 28 ms 404 K C++ 17 / 404 B Vu Minh Hieu 2021-06-20 7:17:42
#105628 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 25 ms 392 K C++ 17 / 409 B Thắng Nguyễn 2022-11-28 0:55:12
#33472 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 35 ms 392 K C++ 17 / 521 B Chu Minh Quân 2021-04-01 12:37:09
#103160 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 28 ms 388 K C++ / 596 B Trần Châu Gia Nguyên 2022-11-21 9:17:48
#35359 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 31 ms 388 K C++ 17 / 465 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-20 7:25:41
#33174 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 24 ms 388 K C++ 17 / 523 B Tạ Thu Hà 2021-03-30 15:23:38
#33149 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 29 ms 388 K C++ 17 / 523 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-30 12:51:28
#72120 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 528 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:12:58
#32778 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 22 ms 384 K C++ 17 / 521 B Đoàn Công Chiến 2021-03-26 12:54:56
#119459 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 37 ms 372 K C++ / 912 B Dinh Viet Quang 2023-12-22 16:03:27
#73018 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 39 ms 372 K C++ / 429 B vietvuive 2022-02-14 7:56:42
#33225 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 32 ms 360 K C++ 17 / 698 B vuvanhung 2021-03-31 2:20:08
#43294 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 924 B Phạm Thế Phong 2021-08-05 19:48:56
#103617 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 29 ms 348 K C++ 11 / 542 B van_dat 2022-11-22 8:59:30
#55599 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 23 ms 332 K C++ 11 / 371 B hihihi1 2021-11-06 1:37:32
#73002 #837. PACKING - Xếp đồ chơi Accepted 100 23 ms 200 K Pascal / 893 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-14 7:37:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: