Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 19 15.79%
574 STABLE - Ổn định 16 18 88.89%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 13 17 76.47%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 13 0.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
624 TREE 6 12 50.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 9 10 90.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%