Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2000 APPLE 2 22 9.09%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
1579 MAFIA 0 2 0.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0 1 0.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 2 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%
1571 RSEQ 6 10 60.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 1 0.00%