Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 126 54.76%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 28 119 23.53%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 166 240 69.17%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
801 DMT - Số DMT 80 375 21.33%
363 DOEXAM - Làm bài thi 153 307 49.84%
2312 DOFF 0 0 -
2291 DOIKHANG 0 0 -
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 59 71 83.10%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 48 183 26.23%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1469 DOMINO 53 88 60.23%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%
2069 DOTS 0 0 -
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 61 119 51.26%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 120 212 56.60%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%
447 DPCABLE – Nối cáp 38 105 36.19%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%