Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10092 PIPE - Đường ống dẫn nước. 4 12 33.33%
884 ALIENGIFT 4 15 26.67%
1141 GIFT - Quà tặng 4 12 33.33%
890 TRAFFIC - Giao thông 4 5 80.00%
1402 CHEFINV 4 14 28.57%
1150 COMMANDO - Phân đội 4 11 36.36%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 54 7.41%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
657 DPD1 4 13 30.77%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 4 19 21.05%
664 XORSUM 4 7 57.14%
2209 TETEXERCISE 4 9 44.44%
2215 OANTUTI 4 7 57.14%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%
2254 NFACTOR 4 13 30.77%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
5121 COUNTSEQ - PHÂN TÍCH SỐ 3 3 100.00%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
2310 APALIN 3 6 50.00%
5128 PALIND - SỐ ĐỐI XỨNG 3 3 100.00%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 3 6 50.00%
5132 DANCING - CẶP NHẢY 3 3 100.00%