# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1451 Nguyễn Quốc Cường 0 1500
1452 ac1234 1500
1453 MT 8 1500
1454 Ngô Hoàng Tuấn 2 1500
1455 Bùi Trung Hiếu 3 1500
1456 Bùi Ngọc Khánh 35 1500
1457 Nguyễn Quang Đức 4 1500
1458 a 0 1500
1459 Dinh Manh Hung 1 1500
1460 Nguyễn Văn Vĩnh-11A7 1 1500
1461 Lê Quang Hưng 1500
1462 Bùi Tiến Dũy 0 1500
1463 Trần Đình Nhật Duy 2 1500
1464 Hoàng Nguyên Trang 1500
1465 SiuBADoggo 1500
1466 Minh Hieu 1 1500
1467 huỳnh trường ân thiên 1 1500
1468 Nguyễn Thành Vinh 1 1500
1469 BUI THI TUONG VI 0 1500
1470 Phan Tuấn Quốc Anh 1 1500
1471 a_duck_hold_a_soap 1500
1472 acyme_nom 23 1500
1473 Mẫn Thị Bích Phương 1500
1474 lê minh đạt 1500
1475 Phan Nguyen Dieu Linh 2 1500
1476 dung 0 1500
1477 sobad 8 1500
1478 ABCDE 1500
1479 Phan Thị Huyền 1 1500
1480 lenhu 0 1500
1481 Nguyen Liem 1500
1482 Nguyễn Trần Tuấn Anh 13 1500
1483 Nguyen Tuan Anh 6 1500
1484 A521LongNT 0 1500
1485 Nguyễn Phú Khang 1500
1486 Huỳnh Lưu Nguyên 3 1500
1487 thái gia vỹ 1 1500
1488 Bao Hoang 0 1500
1489 LE MINH DUC 1 1500
1490 abc 1500
1491 DDA 11 1500
1492 Ngô Văn Tuân 1500
1493 Hoàng Quốc Việt Chuyên Hưng Yên 4 1500
1494 Vũ Việt Hùng 12 1500
1495 ngoquanhao2009 2 1500
1496 Trần Thanh Trọng 5 1500
1497 Trần Cao Minh Hiếu 1500
1498 Phan Thị Hoài Như - 11A7 1 1500
1499 gcvt2005 0 1500
1500 Nguyễn Phi Hoàng 0 1500