Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#28485 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 90 ms 720 K C++ 14 / 469 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-24 4:54:56
#93835 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 94 ms 832 K C++ 17 / 486 B Danh Thanh Thủ 2022-10-11 9:34:03
#45318 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 96 ms 1128 K C++ 14 / 426 B Durex+_+ 2021-08-25 6:38:56
#29683 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 125 ms 768 K C++ 17 / 365 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-07 15:14:46
#63320 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 125 ms 764 K C++ 11 / 389 B KIN 2021-12-15 15:18:19
#25531 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 127 ms 1152 K C++ / 439 B Trần Khánh Linh 2021-01-15 4:07:45
#64679 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 128 ms 1160 K C++ 17 / 1 K Vũ Giang 2021-12-17 12:39:19
#108448 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 128 ms 1248 K C++ 11 / 419 B toidicakhia 2022-12-07 1:37:01
#25558 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 129 ms 768 K C++ 17 / 365 B Đặng Thái Sơn 2021-01-15 4:21:37
#84328 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 131 ms 764 K C++ 14 / 420 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-21 12:49:08
#110770 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 131 ms 1144 K C++ 17 / 418 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 7:12:17
#62949 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 132 ms 1120 K C++ 17 / 467 B Trần Phong 2021-12-15 8:20:09
#50864 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 132 ms 728 K C++ / 333 B Xuân 2021-10-12 12:50:11
#25548 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 136 ms 1152 K C++ / 439 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-15 4:19:02
#108508 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 137 ms 1152 K C++ 17 / 499 B hoanganh 2022-12-07 2:33:36
#28458 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 138 ms 772 K C++ 17 / 455 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 1:03:05
#48339 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 138 ms 1124 K C++ 14 / 690 B nguyen khac thu 2021-09-19 1:44:18
#110333 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 138 ms 768 K C++ 17 / 354 B Đặng Huyền Trân 2022-12-13 16:40:47
#25570 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 141 ms 1124 K C++ 17 / 387 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-15 4:24:48
#113116 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 142 ms 856 K C++ 17 / 369 B meow 2022-12-23 7:39:37
#44619 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 143 ms 1148 K C++ 11 / 440 B hihihi1 2021-08-19 12:47:44
#84463 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 146 ms 764 K C++ / 388 B hm123 2022-05-22 14:54:35
#49361 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 152 ms 764 K C++ 17 / 369 B Phạm Thế Phong 2021-09-29 8:50:58
#80882 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 152 ms 728 K C++ 17 / 576 B mc_hyuse202 2022-04-09 9:53:25
#88054 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 152 ms 1144 K C++ 11 / 570 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-22 13:22:37
#50899 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 153 ms 1148 K C++ / 342 B Onii Chan 2021-10-12 13:57:31
#65980 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 155 ms 764 K C++ 11 / 747 B Trương Tuấn Tú 2021-12-22 15:18:36
#49210 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 170 ms 13148 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-28 6:59:29
#35579 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 174 ms 832 K C++ 17 / 712 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-21 13:58:33
#25508 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 409 ms 1024 K C++ (NOI) / 426 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-14 15:27:52
#25373 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 515 ms 1124 K C++ 17 / 383 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-14 3:51:34
#25569 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 530 ms 868 K C++ 17 / 370 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-15 4:24:44
#81662 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 531 ms 724 K C++ 11 / 342 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 16:53:28
#25549 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 532 ms 1124 K C++ 17 / 424 B Trần Trung Đức 2021-01-15 4:19:07
#25536 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 533 ms 1212 K C++ 17 / 440 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-15 4:16:20
#25545 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 534 ms 1108 K C++ 17 / 438 B Nguyễn Bình An 2021-01-15 4:18:39
#25532 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 536 ms 1116 K C++ / 389 B Đoàn Công Chiến 2021-01-15 4:10:10
#81148 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 537 ms 736 K C++ / 372 B NTS 2022-04-11 3:07:27
#25626 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 538 ms 1180 K C++ 17 / 269 B Trần Quang Huy 2021-01-15 14:02:07
#25539 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 539 ms 1124 K C++ 17 / 422 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-15 4:16:53
#38533 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 539 ms 1152 K C++ 17 / 519 B Phạm Đức Anh 2021-06-06 15:46:15
#113241 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 539 ms 1152 K C++ / 311 B Hải Anh 2022-12-23 9:17:09
#25564 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 543 ms 1128 K C++ 17 / 390 B Bùi Hải Đăng 2021-01-15 4:23:29
#25540 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 544 ms 1124 K C++ 17 / 422 B Tạ Thu Hà 2021-01-15 4:17:59
#25580 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 548 ms 1216 K C++ 17 / 399 B Chu Minh Quân 2021-01-15 4:26:10
#25565 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 550 ms 1152 K C++ 17 / 422 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2021-01-15 4:23:34
#113197 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 552 ms 720 K C++ 17 (Clang) / 296 B Đào Vũ Trường Thành 2022-12-23 8:28:45
#52856 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 554 ms 1636 K C++ / 533 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-23 16:14:05
#71778 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 554 ms 924 K C++ / 346 B long thành quang 2022-02-10 7:57:50
#25544 #239. KSEQ1 - Chia kẹo Accepted 100 559 ms 1152 K C++ / 423 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-15 4:18:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: