Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27025 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 984 ms 9416 K Pascal / 946 B Lâm Khánh An 2021-01-30 14:40:08
#27020 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 993 ms 9444 K Pascal / 919 B Khuyen Tran 2021-01-30 13:52:16
#93846 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1017 ms 6536 K C++ 17 / 586 B TKduybich 2022-10-11 9:41:03
#48402 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1033 ms 6520 K C++ 17 / 582 B Đỗ Anh Huy 2021-09-20 4:17:00
#35746 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1048 ms 6520 K C++ 17 / 582 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-04-24 15:05:12
#134589 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1090 ms 3428 K C++ 17 / 401 B Lucky 2023-04-20 13:50:27
#135793 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1091 ms 3428 K C++ 17 / 431 B Trần Đăng Khoa 2023-04-27 14:02:23
#135785 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1092 ms 3436 K C++ 14 / 422 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-27 13:12:06
#135042 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1096 ms 3452 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-23 16:30:17
#135749 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1096 ms 3388 K C++ 14 / 390 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-27 12:05:35
#135777 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1097 ms 3472 K C++ 17 / 442 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-27 12:58:14
#135426 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1098 ms 3440 K C++ 17 / 415 B Đặng Huyền Trân 2023-04-25 16:24:00
#134719 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1100 ms 3424 K C++ 17 / 427 B Ng Duy Anh 2023-04-21 7:34:29
#135080 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1102 ms 3448 K C++ 17 / 464 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-24 2:49:02
#134731 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1104 ms 4588 K C++ 14 / 956 B Shiryon 2023-04-21 7:57:44
#26107 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1105 ms 3448 K C++ 17 / 439 B Tạ Thu Hà 2021-01-19 14:54:20
#135322 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1105 ms 3452 K C++ 17 / 386 B Lương Tiến Đạt 2023-04-25 8:24:15
#135969 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1106 ms 3452 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-04-29 9:07:35
#26018 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3580 K C++ 17 (Clang) / 431 B Trần Trung Đức 2021-01-19 9:31:18
#50970 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3452 K C++ / 390 B Xuân 2021-10-13 1:25:25
#134837 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3424 K C++ 17 / 388 B Phạm Thanh Lam 2023-04-21 16:34:35
#134484 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1109 ms 3456 K C++ 11 / 463 B hong thu 2023-04-20 8:44:29
#50695 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1110 ms 3420 K C++ / 343 B Onii Chan 2021-10-11 13:11:17
#123168 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1110 ms 3416 K C++ 17 / 431 B Quốc Huy 2023-02-28 11:25:49
#26046 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1112 ms 3456 K C++ / 355 B Bùi Tâm Đan 2021-01-19 9:43:04
#135205 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1113 ms 3452 K C++ / 386 B Vũ Xuân Lâm 2023-04-24 14:03:31
#135229 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1114 ms 3432 K C++ 17 / 412 B Vũ Minh Huyền 2023-04-24 15:03:47
#134582 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1115 ms 3424 K C++ 17 / 458 B Đặng Châu Anh 2023-04-20 13:23:12
#135281 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1116 ms 3452 K C++ 17 / 427 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-25 0:02:45
#84551 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1118 ms 3372 K C++ / 449 B hm123 2022-05-23 14:25:28
#134945 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1118 ms 3464 K C++ 17 / 427 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-23 4:04:07
#26010 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1119 ms 3420 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:29:37
#135077 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1124 ms 3452 K C++ 17 / 464 B . 2023-04-24 2:48:28
#26021 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3420 K C++ 17 (Clang) / 339 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-19 9:31:45
#26042 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3444 K C++ 17 / 442 B Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:36:48
#135346 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3428 K C++ / 415 B dtr 2023-04-25 13:10:35
#26035 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3408 K C++ 17 / 431 B Chu Minh Quân 2021-01-19 9:35:30
#26027 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3428 K C++ / 318 B Đoàn Công Chiến 2021-01-19 9:33:21
#26270 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1127 ms 3552 K C++ 17 / 333 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-21 9:30:49
#134777 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1127 ms 3448 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-21 13:15:20
#26008 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1128 ms 3456 K C++ 17 / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-01-19 9:29:24
#74544 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3444 K C++ 14 / 933 B Nguyễn Minh Đức 2022-02-19 0:44:27
#58764 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3432 K C++ / 425 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:26:12
#135802 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1135 ms 3424 K C++ 17 / 387 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-27 14:10:12
#135903 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1137 ms 3416 K C++ 17 / 425 B Đỗ Hải Lâm 2023-04-28 3:35:44
#25993 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1138 ms 3428 K C++ 17 / 439 B Trùm CUỐI 2021-01-19 9:25:30
#72890 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1142 ms 3404 K C++ 14 / 431 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:22:39
#26031 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1145 ms 6520 K C++ 17 / 361 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-19 9:34:45
#44628 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1147 ms 3424 K C++ 11 / 431 B hihihi1 2021-08-19 13:42:40
#25998 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1148 ms 3460 K C++ 17 / 442 B Nguyễn Bình An 2021-01-19 9:27:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: