Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#160151 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1208 ms 12960 K C++ 14 / 9 K minh nguyệt 2023-11-10 16:25:16
#134367 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1163 ms 9596 K C++ 17 (Clang) / 2 K Hoc Sinh Lao Cai 2023-04-20 6:57:42
#170985 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1163 ms 6456 K C++ 17 / 958 B buon_choi96 2023-12-06 1:10:05
#134731 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1104 ms 4588 K C++ 14 / 956 B Shiryon 2023-04-21 7:57:44
#34142 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1019 ms 9476 K Pascal / 946 B Lâm Khánh An 2021-04-11 1:59:33
#74544 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3444 K C++ 14 / 933 B Nguyễn Minh Đức 2022-02-19 0:44:27
#26144 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1001 ms 9476 K Pascal / 919 B Khuyen Tran 2021-01-20 8:45:39
#57214 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1168 ms 12720 K C++ 14 / 612 B LAM DEP TRAI 2021-11-14 8:06:25
#93846 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1017 ms 6536 K C++ 17 / 586 B TKduybich 2022-10-11 9:41:03
#48402 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1033 ms 6520 K C++ 17 / 582 B Đỗ Anh Huy 2021-09-20 4:17:00
#35746 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1048 ms 6520 K C++ 17 / 582 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-04-24 15:05:12
#25803 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1948 ms 6528 K C++ 17 / 569 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-18 8:42:00
#135905 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1138 ms 6524 K C++ 17 / 525 B Trùm CUỐI 2023-04-28 3:37:50
#134579 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1131 ms 3452 K C++ 11 / 479 B hong thu 2023-04-20 13:19:56
#135077 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1124 ms 3452 K C++ 17 / 464 B . 2023-04-24 2:48:28
#135814 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1114 ms 3428 K C++ 17 / 464 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-27 14:28:31
#57215 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1171 ms 6544 K C++ 17 (Clang) / 461 B ThMinh 2021-11-14 8:10:38
#134582 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1115 ms 3424 K C++ 17 / 458 B Đặng Châu Anh 2023-04-20 13:23:12
#26022 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1188 ms 6500 K C++ 17 / 451 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-19 9:31:50
#84551 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1118 ms 3372 K C++ / 449 B hm123 2022-05-23 14:25:28
#135777 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1097 ms 3472 K C++ 17 / 442 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-04-27 12:58:14
#26042 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3444 K C++ 17 / 442 B Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:36:48
#25998 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1148 ms 3460 K C++ 17 / 442 B Nguyễn Bình An 2021-01-19 9:27:30
#26107 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1105 ms 3448 K C++ 17 / 439 B Tạ Thu Hà 2021-01-19 14:54:20
#26050 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1155 ms 3412 K C++ 17 / 437 B Lê Minh Tâm 2021-01-19 9:52:29
#135871 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1158 ms 3372 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-04-28 3:11:59
#26036 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1173 ms 3432 K C++ / 433 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-19 9:35:40
#135795 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1109 ms 3532 K C++ 17 / 431 B Trần Đăng Khoa 2023-04-27 14:03:01
#135042 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1096 ms 3452 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-23 16:30:17
#123168 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1110 ms 3416 K C++ 17 / 431 B Quốc Huy 2023-02-28 11:25:49
#135861 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1152 ms 3380 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-04-28 3:11:24
#72890 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1142 ms 3404 K C++ 14 / 431 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:22:39
#44628 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1147 ms 3424 K C++ 11 / 431 B hihihi1 2021-08-19 13:42:40
#26010 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1119 ms 3420 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:29:37
#26048 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3444 K C++ 17 / 431 B Trần Trung Đức 2021-01-19 9:44:39
#26035 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3408 K C++ 17 / 431 B Chu Minh Quân 2021-01-19 9:35:30
#26003 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1181 ms 3396 K C++ 17 / 428 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-19 9:28:20
#135280 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1140 ms 3408 K C++ 17 / 427 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-25 0:02:16
#134945 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1118 ms 3464 K C++ 17 / 427 B Nguyễn Huyền Trang 2023-04-23 4:04:07
#134719 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1100 ms 3424 K C++ 17 / 427 B Ng Duy Anh 2023-04-21 7:34:29
#135855 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1171 ms 3444 K C++ 17 / 425 B Đỗ Hải Lâm 2023-04-28 3:10:43
#58764 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3432 K C++ / 425 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:26:12
#83657 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1150 ms 6608 K C++ 17 / 423 B TH? 2022-05-13 2:55:40
#135785 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1092 ms 3436 K C++ 14 / 422 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-27 13:12:06
#135346 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3428 K C++ / 415 B dtr 2023-04-25 13:10:35
#135426 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1098 ms 3440 K C++ 17 / 415 B Đặng Huyền Trân 2023-04-25 16:24:00
#135229 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1114 ms 3432 K C++ 17 / 412 B Vũ Minh Huyền 2023-04-24 15:03:47
#134856 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1206 ms 4588 K C++ 17 / 402 B Ninh Anh Vũ 2023-04-21 23:40:54
#134593 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1106 ms 3440 K C++ 17 / 401 B Lucky 2023-04-20 13:50:53
#135989 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1098 ms 3392 K C++ 14 / 390 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-29 14:21:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: