Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#38109 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 2342 ms 20360 K Java / 2 K tranlong5252 2021-06-02 2:53:30
#81137 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 44 ms 856 K C++ / 702 B Nguyễn Văn Hải 2022-04-11 1:59:52
#14900 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 25 ms 496 K C++ 17 / 383 B Chu Minh Quân 2020-11-13 4:02:59
#4977 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 32 ms 484 K C++ 17 / 409 B Takce 2020-03-23 2:16:25
#38537 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 30 ms 480 K C++ / 2 K Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-06 17:04:10
#29896 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 42 ms 468 K C++ 17 / 282 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-09 5:22:43
#12866 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 27 ms 452 K C++ 17 / 460 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-29 15:33:39
#12854 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 41 ms 416 K C++ / 413 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-29 14:39:25
#13203 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 21 ms 404 K C++ / 414 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-31 3:36:27
#13222 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 22 ms 392 K C++ / 377 B Bùi Tâm Đan 2020-10-31 3:46:32
#13215 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 22 ms 388 K C++ / 376 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-31 3:45:03
#75489 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 961 B Truong Van Hoang 2022-02-25 2:18:41
#65432 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 27 ms 384 K C++ 11 / 781 B Trương Tuấn Tú 2021-12-19 14:08:28
#13864 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 694 B Trần Thái Toàn 2020-11-09 13:04:44
#14921 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 26 ms 384 K C++ / 395 B Đoàn Công Chiến 2020-11-13 4:09:57
#13219 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 22 ms 384 K C++ / 389 B Trần Khánh Linh 2020-10-31 3:45:29
#13254 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 22 ms 384 K C++ / 348 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-31 3:59:42
#13236 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 27 ms 384 K C++ / 333 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-31 3:53:22
#13288 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 21 ms 380 K C++ 17 / 285 B Bùi Hải Đăng 2020-10-31 15:57:30
#43951 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 37 ms 368 K C++ 17 / 759 B Lewjxz 2021-08-12 16:28:07
#13201 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 29 ms 368 K C++ / 282 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-31 3:36:13
#13212 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 21 ms 364 K C++ / 354 B Trần Trung Đức 2020-10-31 3:42:33
#116361 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 32 ms 360 K C++ / 2 K HoanggHiy 2023-01-24 17:25:15
#13329 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 24 ms 360 K C++ / 389 B NONE 2020-11-01 8:55:41
#15941 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 33 ms 360 K C++ / 324 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-17 14:57:44
#13214 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 20 ms 360 K C++ / 292 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-31 3:44:03
#4920 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 26 ms 360 K C++ / 407 B Phạm Thế Phong 2020-03-18 8:10:27
#13197 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 24 ms 360 K C++ 17 / 330 B Trùm CUỐI 2020-10-31 3:32:58
#116474 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 39 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 468 B Quốc Huy 2023-01-27 6:37:10
#47734 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 41 ms 356 K C++ 17 / 486 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-09-14 7:57:21
#13206 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 282 B Đặng Thái Sơn 2020-10-31 3:38:49
#81231 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 45 ms 352 K C++ / 782 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 12:06:36
#49451 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 28 ms 352 K C++ 14 / 624 B trần minh hoàng 2021-09-29 15:28:38
#44830 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 37 ms 352 K C++ / 340 B hihihi1 2021-08-21 12:06:41
#14910 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 299 B Nguyễn Huy Hùng 2020-11-13 4:06:47
#13221 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 397 B Trần Quang Huy 2020-10-31 3:46:31
#14919 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 414 B Nguyễn Bình An 2020-11-13 4:09:43
#48635 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 27 ms 348 K C++ 14 / 321 B nguyen khac thu 2021-09-22 18:24:22
#15428 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 408 B Tạ Thu Hà 2020-11-16 3:35:47
#46598 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 37 ms 344 K C++ 14 / 1 K Vũ Đức Thuận 2021-09-05 15:11:25
#47769 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 36 ms 340 K C++ 11 / 588 B lê tuấn triệu 2021-09-14 12:46:40
#59336 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 22 ms 336 K C++ / 742 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-24 13:58:44
#144814 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 30 ms 320 K C++ 17 / 421 B 999hoangtugio999 2023-08-02 7:15:36
#14497 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 27 ms 312 K C++ 17 / 333 B Đủ 2020-11-11 17:12:20
#73800 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 23 ms 276 K Pascal / 300 B BH 2022-02-16 13:46:37
#77431 #308. TTDATE – Ngày tháng Accepted 100 24 ms 256 K Pascal / 862 B alooooooo 2022-03-15 0:45:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: