Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#2648 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 20 ms 340 K C++ / 232 B Đỗ Trung Phúc 2020-01-06 1:51:54
#2620 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 20 ms 360 K C++ / 230 B Nguyễn Thành Trung 2020-01-06 1:45:16
#2759 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 20 ms 372 K C++ 14 / 144 B Lê Quang Trường 2020-01-06 2:23:28
#2142 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 20 ms 360 K C++ / 184 B Lường Tuấn Dương 2020-01-02 7:35:10
#28629 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 20 ms 348 K C++ 17 / 160 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-26 9:42:43
#52836 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 20 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 284 B Durex+_+ 2021-10-23 15:09:41
#2642 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 340 K C++ / 231 B Đào Duy Bách 2020-01-06 1:50:17
#2696 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 356 K C++ 14 / 277 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-01-06 2:06:13
#2709 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 155 B Cầm Tiến Mạnh 2020-01-06 2:11:19
#2104 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 248 B Vũ Thị Nhi 2020-01-02 7:26:55
#2404 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 256 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-02 15:37:27
#2110 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 368 K C++ 17 / 223 B Hoàng Trung Kiên 2020-01-02 7:28:42
#2239 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 488 K C++ / 146 B Nguyễn Hương Lan 2020-01-02 8:06:09
#71084 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 256 K Pascal / 106 B Super Idol yêu em 105 °C 2022-02-06 8:21:41
#98987 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 21 ms 264 K Pascal / 140 B Lê Phạm Anh Thế 2022-11-06 9:09:40
#2161 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 22 ms 384 K C++ / 208 B Nguyễn Đăng Tiến Đạt 2020-01-02 7:41:16
#8303 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 173 B Michiki Naoyu 2020-08-19 0:16:21
#53898 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 22 ms 336 K C++ 17 / 225 B Đào Duy Bách 2021-10-30 1:49:22
#95443 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 22 ms 444 K C++ 17 / 185 B HieuLe 2022-10-18 8:10:18
#67374 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 22 ms 256 K Pascal / 73 B alooooooo 2022-01-01 9:55:06
#115488 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 22 ms 340 K C++ / 399 B Trương Nhật Quang 2023-01-12 8:42:51
#2465 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 360 K C++ / 240 B Phạm Thế Phong 2020-01-03 13:19:00
#2944 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 336 K C++ 11 / 239 B Chu Minh Hà 2020-01-10 13:54:45
#2213 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 340 K C++ / 157 B Bùi Thu Trang 2020-01-02 7:55:42
#2100 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 224 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 7:25:55
#4478 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 360 K C++ / 236 B Lâm Thành Đức 2020-03-07 9:17:46
#11041 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 340 K C++ / 208 B Tạ Thu Hà 2020-10-23 16:56:31
#28365 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 256 K Pascal / 164 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-02-22 15:49:47
#37137 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 23 ms 344 K C++ / 216 B Nguyen Loan 2021-05-19 13:49:54
#11121 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 24 ms 340 K C++ 17 / 189 B Trần Quang Huy 2020-10-24 2:49:30
#81998 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 24 ms 284 K Pascal / 178 B Trần Nguyễn Anh Thoa 2022-04-16 4:15:40
#2084 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 408 K C++ / 182 B Nguyễn Đào Châu An 2020-01-02 7:16:28
#11146 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 356 K C++ 14 / 220 B Nguyễn Bình An 2020-10-24 2:54:22
#11134 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 177 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-24 2:52:23
#14517 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 138 B Đủ 2020-11-11 17:32:38
#41869 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 344 K Pascal / 84 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 16:32:29
#54161 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 348 K C++ 11 / 232 B hihihi1 2021-10-31 11:28:21
#66580 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 484 K C++ / 227 B Ta Minh Kien 2021-12-28 9:39:53
#63947 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 25 ms 384 K C++ 11 / 623 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 14:16:18
#11130 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 26 ms 356 K C++ / 184 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-24 2:51:52
#11357 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 26 ms 388 K C++ / 250 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-24 3:53:01
#11163 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 26 ms 368 K C++ / 182 B Lê Minh Tâm 2020-10-24 3:01:02
#11289 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 26 ms 360 K C++ / 164 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-24 3:37:00
#11116 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 228 B Trùm CUỐI 2020-10-24 2:48:18
#8453 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 27 ms 376 K C++ 14 / 264 B Long Ki 2020-08-25 4:37:15
#11207 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 241 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-24 3:13:15
#11117 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 27 ms 356 K C++ / 211 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-24 2:48:59
#11164 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 27 ms 340 K C++ / 194 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-24 3:01:24
#11138 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 207 B Trần Trung Đức 2020-10-24 2:53:02
#11131 #312. TTSUM3 – Tính tổng version 3 Accepted 100 27 ms 356 K C++ / 184 B Đoàn Công Chiến 2020-10-24 2:52:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: