Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#2253 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 35 ms 576 K C++ / 437 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-02 8:09:31
#41789 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 35 ms 396 K Pascal / 286 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 10:14:49
#17911 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 36 ms 744 K C++ 17 / 467 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-30 3:32:10
#2288 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 37 ms 512 K C++ / 439 B Đặng Bảo An 2020-01-02 8:19:01
#17975 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 37 ms 724 K C++ 17 / 451 B Đặng Thái Sơn 2020-11-30 3:46:32
#17995 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 39 ms 640 K C++ 17 / 472 B Trần Khánh Linh 2020-11-30 3:53:51
#87205 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 39 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 321 B Durex-_- 2022-07-10 5:04:07
#2333 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 40 ms 576 K C++ / 335 B Trần Nam Huân 2020-01-02 8:48:42
#17990 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 40 ms 640 K C++ / 428 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-30 3:52:18
#17936 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 40 ms 644 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-30 3:38:21
#69309 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 40 ms 344 K Pascal / 176 B Khuyen Tran 2022-01-14 13:59:04
#17959 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 42 ms 644 K C++ 17 / 501 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-30 3:41:12
#17952 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 42 ms 640 K C++ 14 / 454 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-30 3:40:34
#18043 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 43 ms 640 K C++ / 491 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-30 4:21:33
#17989 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 43 ms 644 K C++ 17 / 451 B Lê Minh Tâm 2020-11-30 3:52:13
#70427 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 43 ms 508 K C++ / 746 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 3:42:18
#2027 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 45 ms 380 K C++ (NOI) / 367 B Dương Thị Ngân Giang 2019-12-31 8:40:05
#63426 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 45 ms 580 K C++ / 462 B nguyen phong hai 2021-12-15 16:18:32
#81625 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 45 ms 680 K C++ 14 / 710 B Đỗ Bình Minh 2022-04-13 15:14:44
#40672 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 46 ms 384 K C / 295 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:04:04
#4300 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 47 ms 572 K C++ / 637 B Takce 2020-02-26 9:03:41
#18010 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 48 ms 580 K C++ 17 / 403 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-30 4:04:05
#18064 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 48 ms 724 K C++ 17 / 457 B Trần Trung Đức 2020-11-30 4:26:38
#78561 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 48 ms 380 K C++ / 207 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-03-24 7:24:43
#81534 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 49 ms 508 K C++ 17 / 362 B Trần Văn Nhân 2022-04-13 2:49:59
#80166 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 49 ms 508 K C++ / 437 B Đỗ Việt Cường 2022-04-01 10:18:10
#2033 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 50 ms 612 K C++ / 367 B Đoàn Thành Lâm 2019-12-31 8:42:38
#1988 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 50 ms 508 K C++ 11 / 374 B Phùng Trường Giang 2019-12-31 8:17:28
#2025 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 50 ms 572 K C++ / 344 B Hồ Thị Hải Tiến 2019-12-31 8:38:40
#2155 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 50 ms 508 K C++ / 371 B Trần Nhật Thanh 2020-01-02 7:40:23
#2260 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 50 ms 528 K C++ / 364 B Nguyễn Đào Châu An 2020-01-02 8:11:33
#55915 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 50 ms 512 K C++ 17 / 389 B Vũ Giang 2021-11-07 15:08:32
#1961 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 508 K C++ / 356 B Nguyễn Hoàng Minh 2019-12-31 8:11:23
#1985 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 508 K C++ / 352 B Đỗ Trung Phúc 2019-12-31 8:17:20
#1997 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 508 K C++ / 411 B Nguyễn Thành Trung 2019-12-31 8:22:48
#2019 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 564 K C++ 14 / 369 B Lê Quang Trường 2019-12-31 8:34:09
#2042 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 512 K C++ 11 / 370 B Trần Thế Hoàng 2019-12-31 8:49:26
#1996 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 508 K C++ 11 / 307 B Phạm Đức Tú 2019-12-31 8:19:57
#2202 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 512 K C++ / 413 B Lê Minh Triết 2020-01-02 7:53:11
#2170 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 508 K C++ / 411 B Trần Đình Hoàn 2020-01-02 7:43:57
#2214 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 512 K C++ / 316 B Đoàn Phương Linh 2020-01-02 7:56:07
#2237 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 508 K C++ / 372 B Vũ Minh Đức 2020-01-02 8:05:31
#2821 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 612 K C++ / 352 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-01-06 2:46:38
#8996 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 512 K C++ 14 / 508 B always tle 2020-10-02 7:41:06
#63598 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 51 ms 476 K C++ 11 / 586 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:27:01
#2009 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 52 ms 608 K C++ / 350 B Đinh Trung Hiếu 2019-12-31 8:29:53
#2054 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 52 ms 508 K C++ / 367 B Nguyễn Hồng Sơn 2019-12-31 9:01:05
#2012 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 52 ms 508 K C++ / 350 B Trần Hương Trang 2019-12-31 8:30:53
#2195 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 52 ms 512 K C++ / 352 B Vũ Thị Nhi 2020-01-02 7:49:57
#2269 #360. CSL20172 - Bé học tiếng Anh Accepted 100 52 ms 508 K C++ / 413 B Chu Minh Hà 2020-01-02 8:13:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: