Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#86679 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 426 ms 21468 K Python 3 / 226 B TH? 2022-07-02 15:20:08
#102278 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 396 K C++ 14 / 269 B Nguyễn Khải Hoàn 2022-11-16 7:33:01
#15644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 273 B Đủ 2020-11-16 8:41:58
#48306 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 284 B hm123 2021-09-18 14:56:10
#102270 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 1132 K C++ 11 / 290 B Dương Tấn Khôi 2022-11-16 4:06:21
#72759 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:12:39
#95719 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ 17 / 328 B Maii 2022-10-20 1:07:38
#46663 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 356 K C++ / 334 B hihihi1 2021-09-06 6:05:54
#36388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 488 K C++ / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:32:34
#34900 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 335 B hoanglong-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:05:30
#102286 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 344 B Đặng Phước Đức 2022-11-16 7:41:15
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#35844 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 353 B Duy_e 2021-04-25 5:18:59
#78495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 353 B Hung Vu 2022-03-23 19:43:17
#50315 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 354 B Xuân 2021-10-07 15:11:36
#63126 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 13:43:31
#95711 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 375 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-10-20 1:05:23
#92972 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 384 K C++ / 388 B bigbiii 2022-10-02 17:28:33
#78459 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 391 B Nguyen Hoang Long 2022-03-23 0:59:15
#74982 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 288 K Pascal / 392 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:59:58
#62539 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 368 K C++ 17 / 396 B Trần Phong 2021-12-13 13:26:23
#38849 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 368 K C / 398 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:35:56
#95726 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 399 B ntnq 2022-10-20 1:09:35
#111590 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 352 K C++ 14 / 401 B Nguyen An 2022-12-20 3:54:27
#95737 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 384 K C++ / 402 B Trần Hoàng Đạt 2022-10-20 1:15:19
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#95725 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 405 B nguyennhatlam 2022-10-20 1:09:29
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56
#106937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ / 412 B Bảo Trâm 2022-12-01 9:35:03
#46552 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 417 B Timelimited 2021-09-05 9:08:02
#4137 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 418 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-17 13:16:02
#33815 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 420 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:53:33
#33683 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 420 B Tạ Thu Hà 2021-04-03 14:13:46
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#95714 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 426 B tnkhuyen 2022-10-20 1:06:22
#64111 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 444 K C++ 17 / 430 B Ta Minh Kien 2021-12-16 17:03:20
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#95752 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 435 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2022-10-20 1:22:43
#88984 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 380 K C++ 11 / 436 B Trà Phương Nam 2022-08-11 14:32:47
#38296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:12
#32934 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 336 K C++ 17 / 439 B batman 2021-03-27 6:16:04
#102285 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 388 K C++ / 440 B Viet An 2022-11-16 7:40:18
#56388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 54 ms 452 K C++ 17 / 441 B Vũ Giang 2021-11-09 14:41:40
#73273 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 284 K Pascal / 441 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:23:34
#69402 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 443 B Gia Hưng 2022-01-15 9:18:26
#95729 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 446 B hoangheovn 2022-10-20 1:09:49
#66663 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 447 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:10:26
#110229 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 452 B Nguyen duc anh 2022-12-13 7:23:21
#33937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 484 K C++ 17 / 453 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-09 3:57:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: