Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4137 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 418 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-17 13:16:02
#6411 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 492 K C++ 17 / 660 B Phạm Thế Phong 2020-04-28 8:45:09
#6415 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 388 K C++ 14 / 544 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-28 9:03:46
#7582 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 404 K C++ / 552 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-18 2:28:22
#7615 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 388 K C++ 17 / 544 B Vũ Huy Đức 2020-06-18 2:52:49
#7624 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-18 2:54:42
#7629 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-18 2:55:03
#7630 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 484 K C++ 17 (Clang) / 544 B Phạm Tiến Dũng 2020-06-18 2:55:15
#7646 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 544 B Phạm Đức Tú 2020-06-18 2:56:02
#7659 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 384 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 7:04:48
#7687 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 476 K C++ 11 (Clang) / 544 B Dương Thị Ngân Giang 2020-06-23 3:12:21
#7688 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Vũ Thị Huyền Diệu 2020-06-23 3:13:46
#7689 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 544 B Trịnh Hải An 2020-06-23 3:14:58
#7692 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 368 K C++ 17 / 479 B Trùm CUỐI 2020-06-23 3:19:52
#7698 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 412 K C++ 17 / 544 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-06-23 3:24:29
#7708 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 544 B Trần Hương Trang 2020-06-23 3:33:41
#7716 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 544 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-06-23 3:40:56
#7717 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 484 K C++ 17 / 544 B Vũ Thị Mai 2020-06-23 3:42:10
#7720 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 544 B Đinh Trung Hiếu 2020-06-23 3:43:23
#7722 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 404 K C++ 14 / 540 B Phạm Đình Thông 2020-06-23 3:44:25
#7724 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 504 K C++ 17 / 544 B Nguyễn Hồng Sơn 2020-06-23 3:44:54
#7725 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 546 B Nguyễn Thị Hà Phương 2020-06-23 3:45:23
#7727 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 594 B Vũ Trọng Phúc 2020-06-23 3:49:13
#7731 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 464 K C++ 11 / 544 B Phùng Trường Giang 2020-06-23 3:52:29
#7774 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Đoàn Thành Lâm 2020-06-26 0:29:23
#7775 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 504 K C++ 14 / 546 B Lê Quang Trường 2020-06-26 0:30:16
#7902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 546 B Đào Duy Bách 2020-06-29 0:32:12
#8750 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 594 B Lemon Garden 2020-09-22 13:54:11
#9009 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 440 K C++ 14 / 603 B always tle 2020-10-02 8:16:05
#9105 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 432 K C++ 11 / 463 B Nguyen Lmao 2020-10-04 10:56:31
#15644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 273 B Đủ 2020-11-16 8:41:58
#19453 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 570 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:20:12
#22284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 475 B chú bé đần 2020-12-17 8:01:29
#23988 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 352 K C++ 11 / 485 B truongjr 2020-12-21 17:17:46
#31221 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 / 446 B batman 2021-03-14 10:41:27
#32572 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 14 / 463 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 19:52:29
#33006 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 568 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-28 3:33:46
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#33683 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 420 B Tạ Thu Hà 2021-04-03 14:13:46
#33815 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 420 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:53:33
#33937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 484 K C++ 17 / 453 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-09 3:57:40
#33946 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-04-09 5:34:13
#33957 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Bình An 2021-04-09 5:40:18
#34012 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 596 K Pascal / 557 B Khuyen Tran 2021-04-10 2:24:45
#34015 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 576 K Pascal / 549 B Lâm Khánh An 2021-04-10 2:26:47
#34097 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 460 K C++ / 636 B minh nguyen le 2021-04-10 14:10:21
#34858 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 543 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:05:17
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#34900 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 335 B hoanglong-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:05:30
#35184 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 500 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-18 1:16:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: