Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7669 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 388 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 17:46:31
#60931 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 20 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-12-03 15:38:03
#63635 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 476 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 4:20:03
#79002 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:26:28
#49157 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 1 K kekekekeke 2021-09-28 1:36:39
#73275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 624 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-15 1:25:28
#73223 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 949 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:29:07
#72486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 903 B nguyen khac thu 2022-02-11 7:20:09
#39060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 877 B Trần Bình 2021-06-16 16:25:23
#82108 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 843 B Đỗ Bình Minh 2022-04-17 14:34:59
#76198 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 380 K C++ 17 / 826 B mc_hyuse202 2022-03-02 10:07:55
#66040 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 436 K C++ 17 / 793 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:54:56
#77941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 420 K C++ 17 / 793 B huỳnh anh tuấn 2022-03-18 16:22:01
#42472 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 741 B Tạ Quang Kiên 2021-07-17 15:56:38
#62902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 396 K C++ / 756 B nguyen phong hai 2021-12-15 2:38:16
#41902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 368 K C++ / 735 B Đào Đình Bình 2021-07-09 9:46:21
#73225 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 380 K C++ 14 / 718 B minh2409 2022-02-15 0:30:08
#73222 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 256 K Pascal / 712 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-15 0:27:59
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#74981 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 51 ms 380 K C++ 17 / 710 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:58:54
#86577 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 380 K C++ 11 / 705 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-06-27 9:55:39
#75019 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 692 B Xuân 2022-02-22 12:25:23
#69607 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 677 B hekey 2022-01-17 10:28:29
#59989 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 677 B Xiceee 2021-11-29 2:59:42
#6411 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 492 K C++ 17 / 660 B Phạm Thế Phong 2020-04-28 8:45:09
#69821 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 653 B Lê Văn Trường 2022-01-19 11:51:37
#34097 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 460 K C++ / 636 B minh nguyen le 2021-04-10 14:10:21
#74483 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 512 K C++ / 619 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 10:53:08
#9009 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 440 K C++ 14 / 603 B always tle 2020-10-02 8:16:05
#8750 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 594 B Lemon Garden 2020-09-22 13:54:11
#7727 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 594 B Vũ Trọng Phúc 2020-06-23 3:49:13
#62279 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 582 B bill 2021-12-12 9:11:28
#19453 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 570 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:20:12
#7690 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 392 K C++ 11 (Clang) / 568 B Dương Thị Ngân Giang 2020-06-23 3:15:42
#34012 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 596 K Pascal / 557 B Khuyen Tran 2021-04-10 2:24:45
#7695 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 552 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-23 3:20:35
#34015 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 576 K Pascal / 549 B Lâm Khánh An 2021-04-10 2:26:47
#7775 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 504 K C++ 14 / 546 B Lê Quang Trường 2020-06-26 0:30:16
#7725 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 546 B Nguyễn Thị Hà Phương 2020-06-23 3:45:23
#7902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 546 B Đào Duy Bách 2020-06-29 0:32:12
#76686 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 388 K C++ 17 / 545 B TH? 2022-03-06 15:55:05
#7630 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 484 K C++ 17 (Clang) / 544 B Phạm Tiến Dũng 2020-06-18 2:55:15
#7716 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 544 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-06-23 3:40:56
#7689 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 544 B Trịnh Hải An 2020-06-23 3:14:58
#7615 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 388 K C++ 17 / 544 B Vũ Huy Đức 2020-06-18 2:52:49
#7646 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 544 B Phạm Đức Tú 2020-06-18 2:56:02
#7624 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-18 2:54:42
#7611 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 388 K C++ 14 / 544 B Hà Hoàng Hiệp 2020-06-18 2:51:23
#7629 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-18 2:55:03
#7708 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 544 B Trần Hương Trang 2020-06-23 3:33:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: