Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#96270 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 3 K meow 2022-10-21 9:21:05
#7669 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 388 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 17:46:31
#60931 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 20 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-03 15:38:03
#63635 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 476 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 4:20:03
#93043 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 1160 K C++ 17 / 3 K Hoàng Xuân Vinh 2022-10-04 0:15:34
#107889 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-05 15:13:33
#79002 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:26:28
#49157 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 1 K kekekekeke 2021-09-28 1:36:39
#73275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 624 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-15 1:25:28
#103999 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 1 K HTL 2022-11-23 4:33:28
#107243 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2022-12-02 15:14:18
#111197 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 1 K Hồ Hữu Tây 2022-12-16 12:24:05
#106991 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 480 K C++ / 1 K nhatziet 2022-12-01 18:39:10
#95723 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 472 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-20 1:08:59
#73223 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 949 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:29:07
#102275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 904 B Trần Văn Nguyên 2022-11-16 7:18:07
#72486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 903 B nguyen khac thu 2022-02-11 7:20:09
#39060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 877 B Trần Bình 2021-06-16 16:25:23
#82108 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 843 B Đỗ Bình Minh 2022-04-17 14:34:59
#76198 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 380 K C++ 17 / 826 B mc_hyuse202 2022-03-02 10:07:55
#66040 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 436 K C++ 17 / 793 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:54:56
#77941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 420 K C++ 17 / 793 B huỳnh anh tuấn 2022-03-18 16:22:01
#42472 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 741 B Tạ Quang Kiên 2021-07-17 15:56:38
#62902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 396 K C++ / 756 B nguyen phong hai 2021-12-15 2:38:16
#102288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 484 K C++ / 744 B Huỳnh Vĩnh An 2022-11-16 7:48:15
#41902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 368 K C++ / 735 B Đào Đình Bình 2021-07-09 9:46:21
#95707 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 388 K C++ / 718 B Phan Mạnh Hùng 2022-10-20 1:03:07
#73225 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 380 K C++ 14 / 718 B minh2409 2022-02-15 0:30:08
#73222 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 256 K Pascal / 712 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-15 0:27:59
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#74981 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 51 ms 380 K C++ 17 / 710 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:58:54
#86577 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 380 K C++ 11 / 705 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-06-27 9:55:39
#75019 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 692 B Xuân 2022-02-22 12:25:23
#95705 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 404 K C++ 17 / 688 B Trần Huy Hoàng 2022-10-20 1:02:16
#69607 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 677 B hekey 2022-01-17 10:28:29
#59989 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 677 B Xiceee 2021-11-29 2:59:42
#106557 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 676 B Akiet 2022-11-30 8:58:28
#6411 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 492 K C++ 17 / 660 B Phạm Thế Phong 2020-04-28 8:45:09
#95721 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 654 B Mai Nguyen 2022-10-20 1:07:59
#69821 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 653 B Lê Văn Trường 2022-01-19 11:51:37
#34097 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 460 K C++ / 636 B minh nguyen le 2021-04-10 14:10:21
#102284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 633 B Tran Minh Tan 2022-11-16 7:39:44
#89380 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 65 ms 476 K C++ / 619 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-18 7:43:20
#74483 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 512 K C++ / 619 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 10:53:08
#9009 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 440 K C++ 14 / 603 B always tle 2020-10-02 8:16:05
#8750 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 594 B Lemon Garden 2020-09-22 13:54:11
#7727 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 594 B Vũ Trọng Phúc 2020-06-23 3:49:13
#62279 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 582 B bill 2021-12-12 9:11:28
#19453 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 570 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:20:12
#7690 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 392 K C++ 11 (Clang) / 568 B Dương Thị Ngân Giang 2020-06-23 3:15:42


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: