Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#95747 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 356 K C++ 14 / 481 B Nguyen Minh Hoang 2022-10-20 1:21:16
#95742 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 481 B Trịnh Nguyễn An Huy 2022-10-20 1:16:44
#85331 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 480 B Banh:) 2022-06-09 15:09:40
#7692 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 368 K C++ 17 / 479 B Trùm CUỐI 2020-06-23 3:19:52
#73369 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 380 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:10:38
#22284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 475 B chú bé đần 2020-12-17 8:01:29
#73365 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 380 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:09:35
#100748 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 500 K C++ 17 (Clang) / 472 B Thu Tran 2022-11-11 2:36:36
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#33296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 284 K C++ 17 / 468 B batman 2021-03-31 8:22:02
#95756 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 388 K C++ / 465 B GIAP 2022-10-20 1:24:42
#32572 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 14 / 463 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 19:52:29
#9105 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 432 K C++ 11 / 463 B Nguyen Lmao 2020-10-04 10:56:31
#49091 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 356 K C++ 17 / 461 B hihihi1 2021-09-27 6:21:39
#61060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 488 K C++ 14 / 460 B DEATH 2021-12-04 13:31:31
#96399 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 356 K C++ / 458 B Nguyen Van The Hung 2022-10-22 8:07:16
#102299 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 388 K C++ 17 / 457 B Vũ Đức Huy 2022-11-16 9:16:20
#48448 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 468 K C++ 17 / 457 B Nguyễn Minh Đức 2021-09-20 22:56:36
#35612 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 448 K C++ / 453 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-04-22 14:00:49
#33937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 484 K C++ 17 / 453 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-09 3:57:40
#110229 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 452 B Nguyen duc anh 2022-12-13 7:23:21
#66663 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 447 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:10:26
#95729 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 446 B hoangheovn 2022-10-20 1:09:49
#69402 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 443 B Gia Hưng 2022-01-15 9:18:26
#73273 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 284 K Pascal / 441 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:23:34
#102285 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 388 K C++ / 440 B Viet An 2022-11-16 7:40:18
#38296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:12
#88984 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 380 K C++ 11 / 436 B Trà Phương Nam 2022-08-11 14:32:47
#95752 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 435 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2022-10-20 1:22:43
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#64111 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 444 K C++ 17 / 430 B Ta Minh Kien 2021-12-16 17:03:20
#95714 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 426 B tnkhuyen 2022-10-20 1:06:22
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#33683 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 420 B Tạ Thu Hà 2021-04-03 14:13:46
#33815 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 420 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:53:33
#4137 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 418 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-17 13:16:02
#106937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ / 412 B Bảo Trâm 2022-12-01 9:35:03
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56
#95725 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 405 B nguyennhatlam 2022-10-20 1:09:29
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#95737 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 384 K C++ / 402 B Trần Hoàng Đạt 2022-10-20 1:15:19
#111590 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 352 K C++ 14 / 401 B Nguyen An 2022-12-20 3:54:27
#95726 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 399 B ntnq 2022-10-20 1:09:35
#38849 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 368 K C / 398 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:35:56
#62539 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 368 K C++ 17 / 396 B Trần Phong 2021-12-13 13:26:23
#78459 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 391 B Nguyen Hoang Long 2022-03-23 0:59:15
#92972 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 384 K C++ / 388 B bigbiii 2022-10-02 17:28:33
#95711 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 375 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-10-20 1:05:23
#78495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 353 B Hung Vu 2022-03-23 19:43:17
#35844 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 353 B Duy_e 2021-04-25 5:18:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: