Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60931 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 20 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-12-03 15:38:03
#88984 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 380 K C++ 11 / 436 B Trà Phương Nam 2022-08-11 14:32:47
#7660 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 388 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 7:06:55
#7625 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 388 K C++ 17 / 544 B Vũ Huy Đức 2020-06-18 2:54:50
#34015 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 576 K Pascal / 549 B Lâm Khánh An 2021-04-10 2:26:47
#33296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 284 K C++ 17 / 468 B batman 2021-03-31 8:22:02
#39060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 877 B Trần Bình 2021-06-16 16:25:23
#7687 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 476 K C++ 11 (Clang) / 544 B Dương Thị Ngân Giang 2020-06-23 3:12:21
#7624 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-18 2:54:42
#7646 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 544 B Phạm Đức Tú 2020-06-18 2:56:02
#7644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 544 B Phạm Tiến Dũng 2020-06-18 2:55:59
#19453 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 570 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:20:12
#34012 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 596 K Pascal / 557 B Khuyen Tran 2021-04-10 2:24:45
#48306 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 284 B hm123 2021-09-18 14:56:10
#59920 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 468 B Vũ Giang 2021-11-28 9:00:30
#7582 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 404 K C++ / 552 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-18 2:28:22
#7688 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Vũ Thị Huyền Diệu 2020-06-23 3:13:46
#8750 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 594 B Lemon Garden 2020-09-22 13:54:11
#38849 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 368 K C / 398 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:35:56
#77941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 420 K C++ 17 / 793 B huỳnh anh tuấn 2022-03-18 16:22:01
#61060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 488 K C++ 14 / 460 B DEATH 2021-12-04 13:31:31
#66040 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 436 K C++ 17 / 793 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:54:56
#73273 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 284 K Pascal / 441 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:23:34
#85331 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 480 B Banh:) 2022-06-09 15:09:40
#7611 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 388 K C++ 14 / 544 B Hà Hoàng Hiệp 2020-06-18 2:51:23
#7775 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 504 K C++ 14 / 546 B Lê Quang Trường 2020-06-26 0:30:16
#22284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 475 B chú bé đần 2020-12-17 8:01:29
#23988 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 352 K C++ 11 / 485 B truongjr 2020-12-21 17:17:46
#69821 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 653 B Lê Văn Trường 2022-01-19 11:51:37
#63123 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 488 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 13:43:03
#41809 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 280 K Pascal / 492 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 10:41:42
#69402 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 443 B Gia Hưng 2022-01-15 9:18:26
#4137 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 418 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-17 13:16:02
#37968 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 482 B Trần Khánh Linh 2021-05-30 14:30:36
#53675 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 360 K C++ 17 / 355 B hihihi1 2021-10-28 7:00:30
#66663 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 447 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:10:26
#6411 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 492 K C++ 17 / 660 B Phạm Thế Phong 2020-04-28 8:45:09
#7731 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 464 K C++ 11 / 544 B Phùng Trường Giang 2020-06-23 3:52:29
#7698 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 412 K C++ 17 / 544 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-06-23 3:24:29
#7724 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 504 K C++ 17 / 544 B Nguyễn Hồng Sơn 2020-06-23 3:44:54
#7629 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-18 2:55:03
#7689 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 544 B Trịnh Hải An 2020-06-23 3:14:58
#33937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 484 K C++ 17 / 453 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-09 3:57:40
#73225 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 380 K C++ 14 / 718 B minh2409 2022-02-15 0:30:08
#36388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 488 K C++ / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:32:34
#42472 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 741 B Tạ Quang Kiên 2021-07-17 15:56:38
#59989 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 677 B Xiceee 2021-11-29 2:59:42
#7774 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Đoàn Thành Lâm 2020-06-26 0:29:23
#7717 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 484 K C++ 17 / 544 B Vũ Thị Mai 2020-06-23 3:42:10
#50315 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 354 B Xuân 2021-10-07 15:11:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: