Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7708 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 544 B Trần Hương Trang 2020-06-23 3:33:41
#7716 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 544 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-06-23 3:40:56
#35844 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 353 B Duy_e 2021-04-25 5:18:59
#62539 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 368 K C++ 17 / 396 B Trần Phong 2021-12-13 13:26:23
#49157 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 1 K kekekekeke 2021-09-28 1:36:39
#57495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 404 K C++ / 512 B ông em 96 2021-11-15 11:10:45
#64111 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 444 K C++ 17 / 430 B Ta Minh Kien 2021-12-16 17:03:20
#69607 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 677 B hekey 2022-01-17 10:28:29
#73222 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 256 K Pascal / 712 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-15 0:27:59
#78459 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 391 B Nguyen Hoang Long 2022-03-23 0:59:15
#78495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 353 B Hung Vu 2022-03-23 19:43:17
#33683 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 420 B Tạ Thu Hà 2021-04-03 14:13:46
#15644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 273 B Đủ 2020-11-16 8:41:58
#38296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:12
#34858 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 543 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:05:17
#47941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 392 K C++ 14 / 499 B violetzzz 2021-09-16 4:54:26
#62279 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 582 B bill 2021-12-12 9:11:28
#62902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 396 K C++ / 756 B nguyen phong hai 2021-12-15 2:38:16
#73275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 624 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-15 1:25:28
#7725 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 546 B Nguyễn Thị Hà Phương 2020-06-23 3:45:23
#33946 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-04-09 5:34:13
#34097 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 460 K C++ / 636 B minh nguyen le 2021-04-10 14:10:21
#74982 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 288 K Pascal / 392 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:59:58
#77202 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 464 K C++ / 490 B Nguyễn Duy Khánh 2022-03-13 2:50:16
#7720 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 544 B Đinh Trung Hiếu 2020-06-23 3:43:23
#9009 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 440 K C++ 14 / 603 B always tle 2020-10-02 8:16:05
#33006 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 568 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-28 3:33:46
#34900 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 335 B hoanglong-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:05:30
#46555 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 380 K C++ / 489 B Timelimited 2021-09-05 9:11:00
#72760 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:13:04
#76198 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 380 K C++ 17 / 826 B mc_hyuse202 2022-03-02 10:07:55
#7692 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 368 K C++ 17 / 479 B Chùm CUỐI 2020-06-23 3:19:52
#33815 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 420 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:53:33
#35612 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 448 K C++ / 453 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-04-22 14:00:49
#37150 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 328 K C++ / 513 B Nguyen Loan 2021-05-20 2:56:50
#41902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 368 K C++ / 735 B Đào Đình Bình 2021-07-09 9:46:21
#73223 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 949 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:29:07
#9105 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 432 K C++ 11 / 463 B Nguyen Lmao 2020-10-04 10:56:31
#72486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 903 B nguyen khac thu 2022-02-11 7:20:09
#74483 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 512 K C++ / 619 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 10:53:08
#7902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 546 B Đào Duy Bách 2020-06-29 0:32:12
#33957 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Bình An 2021-04-09 5:40:18
#73369 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 380 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:10:38
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#82108 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 843 B Đỗ Bình Minh 2022-04-17 14:34:59
#79002 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:26:28
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: