Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#137092 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 438 ms 21568 K Python 3 / 418 B Nguyen An 2023-05-07 6:23:02
#86678 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 450 ms 21484 K Python 3 / 250 B TH? 2022-07-02 15:18:50
#122279 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 1660 K C++ 11 (Clang) / 2 K Fan Lyde CLC 2023-02-20 14:23:48
#93043 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 1160 K C++ 17 / 3 K Hoàng Xuân Vinh 2022-10-04 0:15:34
#102270 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 1132 K C++ 11 / 290 B Dương Tấn Khôi 2022-11-16 4:06:21
#84934 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 1120 K C++ 17 / 704 B Đỗ Bình Minh 2022-06-01 12:56:54
#73275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 624 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-15 1:25:28
#34012 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 596 K Pascal / 557 B Khuyen Tran 2021-04-10 2:24:45
#127902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 580 K C++ 17 / 1010 B Nguyễn Phúc Thắng 2023-03-20 23:51:11
#34015 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 576 K Pascal / 549 B Lâm Khánh An 2021-04-10 2:26:47
#33006 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 568 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-28 3:33:46
#73364 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 556 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:09:26
#74483 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 512 K C++ / 619 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 10:53:08
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#123686 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 508 K C++ 17 / 488 B HieuLe 2023-03-01 8:01:59
#7775 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 504 K C++ 14 / 546 B Lê Quang Trường 2020-06-26 0:30:16
#7708 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 544 B Trần Hương Trang 2020-06-23 3:33:41
#7724 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 504 K C++ 17 / 544 B Nguyễn Hồng Sơn 2020-06-23 3:44:54
#123696 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 500 K C++ 17 / 457 B Vũ Đức Huy 2023-03-01 8:03:27
#100748 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 500 K C++ 17 (Clang) / 472 B Thu Tran 2022-11-11 2:36:36
#95749 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 496 K C++ 17 / 595 B Trần Huy Hoàng 2022-10-20 1:22:01
#6411 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 492 K C++ 17 / 660 B Phạm Thế Phong 2020-04-28 8:45:09
#124848 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 488 K C++ 11 / 691 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-04 8:42:46
#61060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 488 K C++ 14 / 460 B DEATH 2021-12-04 13:31:31
#63123 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 488 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 13:43:03
#36388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 488 K C++ / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:32:34
#7685 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 544 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-23 3:05:55
#7583 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 488 K C++ / 552 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-18 2:28:35
#102288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 484 K C++ / 744 B Huỳnh Vĩnh An 2022-11-16 7:48:15
#113924 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 484 K C++ 11 (Clang) / 507 B Châu Tú Mi 2023-01-02 15:38:29
#37014 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 484 K C++ 17 (Clang) / 3 K Durex+_+ 2021-05-14 15:58:04
#33937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 484 K C++ 17 / 453 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-09 3:57:40
#7630 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 484 K C++ 17 (Clang) / 544 B Phạm Tiến Dũng 2020-06-18 2:55:15
#7717 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 484 K C++ 17 / 544 B Vũ Thị Mai 2020-06-23 3:42:10
#122525 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 480 K C++ 17 / 514 B Nam 2023-02-21 14:40:18
#106991 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 480 K C++ / 1 K nhatziet 2022-12-01 18:39:10
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56
#121609 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 476 K C++ 17 / 378 B Ninh Anh Vũ 2023-02-17 4:32:12
#89380 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 65 ms 476 K C++ / 619 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-18 7:43:20
#63635 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 476 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 4:20:03
#7687 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 476 K C++ 11 (Clang) / 544 B Dương Thị Ngân Giang 2020-06-23 3:12:21
#95723 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 472 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-20 1:08:59
#133927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 472 K C++ 17 / 571 B Đồng Huy Hoàng 2023-04-17 14:44:59
#77202 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 464 K C++ / 490 B Nguyễn Duy Khánh 2022-03-13 2:50:16
#7700 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 544 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-23 3:28:29
#7731 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 464 K C++ 11 / 544 B Phùng Trường Giang 2020-06-23 3:52:29
#34097 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 460 K C++ / 636 B minh nguyen le 2021-04-10 14:10:21
#102275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 904 B Trần Văn Nguyên 2022-11-16 7:18:07
#73362 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 49 ms 452 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:08:05
#62279 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 582 B bill 2021-12-12 9:11:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: