Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#84934 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 1120 K C++ 17 / 704 B Đỗ Bình Minh 2022-06-01 12:56:54
#73275 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 624 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-15 1:25:28
#34012 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 596 K Pascal / 557 B Khuyen Tran 2021-04-10 2:24:45
#34015 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 576 K Pascal / 549 B Lâm Khánh An 2021-04-10 2:26:47
#33006 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 568 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-28 3:33:46
#73364 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 556 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:09:26
#74483 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 512 K C++ / 619 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 10:53:08
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#7775 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 504 K C++ 14 / 546 B Lê Quang Trường 2020-06-26 0:30:16
#7708 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 544 B Trần Hương Trang 2020-06-23 3:33:41
#7724 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 504 K C++ 17 / 544 B Nguyễn Hồng Sơn 2020-06-23 3:44:54
#6411 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 492 K C++ 17 / 660 B Phạm Thế Phong 2020-04-28 8:45:09
#61060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 488 K C++ 14 / 460 B DEATH 2021-12-04 13:31:31
#63123 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 488 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 13:43:03
#36388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 488 K C++ / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:32:34
#7685 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 544 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-23 3:05:55
#7583 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 488 K C++ / 552 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-18 2:28:35
#37014 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 484 K C++ 17 (Clang) / 3 K Durex-_- 2021-05-14 15:58:04
#33937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 484 K C++ 17 / 453 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-09 3:57:40
#7630 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 484 K C++ 17 (Clang) / 544 B Phạm Tiến Dũng 2020-06-18 2:55:15
#7717 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 484 K C++ 17 / 544 B Vũ Thị Mai 2020-06-23 3:42:10
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56
#63635 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 476 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 4:20:03
#7687 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 476 K C++ 11 (Clang) / 544 B Dương Thị Ngân Giang 2020-06-23 3:12:21
#77202 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 464 K C++ / 490 B Nguyễn Duy Khánh 2022-03-13 2:50:16
#7700 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 544 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-23 3:28:29
#7731 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 464 K C++ 11 / 544 B Phùng Trường Giang 2020-06-23 3:52:29
#34097 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 460 K C++ / 636 B minh nguyen le 2021-04-10 14:10:21
#73362 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 49 ms 452 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:08:05
#62279 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 452 K C++ / 582 B bill 2021-12-12 9:11:28
#35612 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 448 K C++ / 453 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-04-22 14:00:49
#64111 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 444 K C++ 17 / 430 B Ta Minh Kien 2021-12-16 17:03:20
#37609 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 440 K C++ 14 / 539 B le minh nhat 2021-05-26 2:58:37
#9009 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 440 K C++ 14 / 603 B always tle 2020-10-02 8:16:05
#66040 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 436 K C++ 17 / 793 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:54:56
#9105 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 432 K C++ 11 / 463 B Nguyen Lmao 2020-10-04 10:56:31
#76845 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 420 K C++ 17 / 787 B mc_hyuse202 2022-03-08 16:18:26
#77941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 420 K C++ 17 / 793 B huỳnh anh tuấn 2022-03-18 16:22:01
#7698 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 412 K C++ 17 / 544 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-06-23 3:24:29
#57495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 404 K C++ / 512 B ông em 96 2021-11-15 11:10:45
#39036 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 404 K C++ 17 / 761 B Trần Bình 2021-06-16 14:53:37
#7689 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 544 B Trịnh Hải An 2020-06-23 3:14:58
#7722 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 404 K C++ 14 / 540 B Phạm Đình Thông 2020-06-23 3:44:25
#62902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 396 K C++ / 756 B nguyen phong hai 2021-12-15 2:38:16
#47941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 392 K C++ 14 / 499 B violetzzz 2021-09-16 4:54:26
#76686 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 388 K C++ 17 / 545 B TH? 2022-03-06 15:55:05
#77163 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 388 K C++ / 652 B Xuân 2022-03-12 8:03:03
#19453 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 570 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:20:12
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#82288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 45 ms 388 K C++ / 507 B Mr_Nguyễn 2022-04-21 15:20:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: