Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5578 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 20 ms 384 K C++ 14 / 858 B duckman 2020-04-10 6:51:52
#33784 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 1007 B batman 2021-04-05 13:33:54
#42134 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 21 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex-_- 2021-07-11 7:22:45
#35954 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 21 ms 256 K Pascal / 210 B MOI 2021-04-27 8:15:46
#38625 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 650 B Phạm Đức Anh 2021-06-09 10:18:59
#22512 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 22 ms 396 K C++ / 326 B chú bé đần 2020-12-17 19:53:17
#66742 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 22 ms 344 K C++ 17 / 751 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 7:41:42
#59857 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 317 B ThMinh 2021-11-28 2:47:53
#65607 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 403 B Vũ Giang 2021-12-20 16:37:02
#73035 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 25 ms 204 K Pascal / 430 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-14 8:05:58
#39529 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 27 ms 456 K C++ 17 / 348 B Nguyễn Văn Vũ 2021-06-22 17:06:29
#48561 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 28 ms 348 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-09-22 13:22:51
#34278 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 266 B Đặng Thái Sơn 2021-04-13 1:20:44
#73029 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 29 ms 348 K C++ 14 / 597 B minh2409 2022-02-14 7:59:49
#45029 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 29 ms 344 K C++ 11 / 225 B hihihi1 2021-08-23 12:08:00
#75052 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 29 ms 352 K C++ 11 / 674 B Xuân 2022-02-22 15:29:11
#85585 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 29 ms 344 K C++ / 295 B Nguyễn D. 2022-06-12 13:34:59
#58634 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 29 ms 472 K C++ / 372 B LAM DEP TRAI 2021-11-21 5:50:44
#51319 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 344 K C++ / 626 B aideyyy 2021-10-14 15:40:42
#35667 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 450 B always tle 2021-04-23 14:45:14
#34303 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 352 B Trần Khánh Linh 2021-04-13 1:23:19
#36131 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 400 K C++ 17 / 837 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-29 14:53:35
#51318 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 298 B UwU 2021-10-14 15:39:29
#71849 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 988 B Nguyễn Văn Thắng 2022-02-10 11:12:01
#72989 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 360 K C++ / 536 B kaylin 2022-02-14 7:21:48
#73008 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 412 B lamphong 2022-02-14 7:46:09
#73077 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 344 K C++ / 325 B Doan Vo Thao My 2022-02-14 8:41:32
#82941 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 30 ms 428 K C++ 17 / 446 B TH? 2022-05-07 14:17:00
#34304 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 31 ms 372 K C++ 17 / 294 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-04-13 1:23:23
#48560 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 31 ms 340 K C++ / 227 B hm123 2021-09-22 13:01:44
#76013 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 523 B Phạm Thị Trà Giang 2022-02-28 13:25:57
#35873 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 32 ms 456 K C++ 17 / 342 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-25 13:22:28
#35268 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 32 ms 452 K C++ 14 / 924 B Con Vịt Kutee 2021-04-18 15:46:20
#42376 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 1 K Vân Phong 2021-07-13 15:41:12
#6309 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 362 B Phạm Thế Phong 2020-04-24 14:46:15
#42837 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 33 ms 368 K C++ 14 / 356 B Hà Hoàng Hiệp 2021-07-21 13:05:14
#33822 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 33 ms 468 K C++ 17 / 280 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-04-06 15:05:42
#73097 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 33 ms 348 K C++ / 268 B vietvuive 2022-02-14 8:59:37
#79812 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 33 ms 480 K C++ 17 / 395 B Lương Minh Hiếu 2022-03-30 11:35:45
#9309 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 34 ms 440 K C++ 17 / 680 B Nguyễn Minh Tiến 2020-10-07 1:49:59
#37375 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 34 ms 440 K C++ 17 / 447 B vuvanhung 2021-05-22 11:40:20
#73049 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 35 ms 340 K C++ 17 / 380 B ELVIN HAMMOND 2022-02-14 8:16:52
#76010 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 35 ms 356 K C++ 11 (Clang) / 439 B tran cong viet 2022-02-28 13:10:41
#74649 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 35 ms 624 K C++ / 225 B PAT 2022-02-19 15:41:45
#34262 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 36 ms 484 K C++ 17 / 294 B Tạ Thu Hà 2021-04-12 16:17:13
#73082 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 37 ms 380 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-14 8:48:45
#34279 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 40 ms 340 K C++ 17 / 296 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-13 1:20:52
#76027 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 41 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 343 B Đặng Đức Thắng 2022-02-28 14:15:18
#73053 #426. DPLATGACH – Lát gạch Accepted 100 360 ms 21204 K Python 3 / 155 B tranminhprvt01 2022-02-14 8:19:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: