Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44611 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 87 ms 2300 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-19 10:18:39
#44191 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 88 ms 1404 K C++ 17 / 669 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-16 10:37:18
#120049 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 88 ms 5244 K C++ 11 / 1 K I <3 CSS 2023-12-24 9:55:04
#129647 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 88 ms 2404 K C++ 17 / 832 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-31 8:55:15
#103580 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 89 ms 2284 K C++ 17 / 973 B Trùm CUỐI 2022-11-22 8:43:27
#103584 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 89 ms 2404 K C++ 17 / 741 B Ninh Anh Vũ 2022-11-22 8:46:39
#103588 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 90 ms 2324 K C++ 17 / 725 B Phạm Thanh Lam 2022-11-22 8:47:19
#103632 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 90 ms 2352 K C++ 17 / 727 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-22 9:05:46
#103593 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 91 ms 2388 K C++ 17 / 635 B Đặng Huyền Trân 2022-11-22 8:52:13
#103596 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 91 ms 3328 K C++ 14 / 748 B Vũ Minh Huyền 2022-11-22 8:53:20
#104472 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 91 ms 4352 K C++ 17 / 587 B Vũ Đức Huy 2022-11-24 7:22:51
#134242 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 91 ms 2392 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-19 6:39:46
#7121 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 92 ms 3328 K C++ 17 / 776 B Phạm Thế Phong 2020-05-11 8:29:15
#103601 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 92 ms 3328 K C++ 17 / 805 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-22 8:56:12
#98084 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 92 ms 4308 K C++ 14 / 840 B Lâm Duy Bảo 2022-11-03 3:23:04
#53085 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 96 ms 1404 K C++ 11 / 771 B hihihi1 2021-10-24 12:10:10
#107580 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 96 ms 2400 K C++ 17 / 842 B Lê Hồng Phúc 2022-12-04 3:55:33
#130430 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 97 ms 2556 K C++ / 733 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-02 14:58:09
#103970 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 99 ms 8252 K C++ 17 / 702 B meow 2022-11-23 1:49:27
#105560 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 99 ms 3420 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Thái Văn 2022-11-27 10:01:55
#107238 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 100 ms 2368 K C++ 17 / 877 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-12-02 15:12:57
#126824 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 100 ms 2328 K C++ 17 / 974 B Quốc Hưng 2024-01-23 7:49:32
#133753 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 100 ms 6388 K C++ 14 / 13 K Lê Hồng Anh 2024-02-17 17:31:15
#97917 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 101 ms 4324 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-02 11:17:36
#98228 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 104 ms 3308 K C++ 17 / 2 K Le huu huy 2022-11-03 10:20:08
#107655 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 118 ms 16128 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Nam Hy 2022-12-05 3:03:18
#129642 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 120 ms 4348 K C++ 17 / 801 B Trần Long 2024-01-31 8:47:54
#98812 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 143 ms 2368 K C++ 17 / 791 B tinozg 2022-11-05 2:48:33
#97978 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 317 ms 2392 K C++ 17 / 760 B Vũ Đức Triệu 2022-11-02 14:49:53
#129657 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 321 ms 2320 K C++ 17 / 741 B Đào Đức Thắng 2024-01-31 9:06:25
#97887 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 323 ms 4460 K C++ 17 / 961 B tquan2710 2022-11-02 8:26:58
#103586 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 325 ms 3448 K C++ 17 / 809 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-22 8:47:06
#103614 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 325 ms 2384 K C++ / 661 B Đặng Châu Anh 2022-11-22 8:58:57
#106650 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 326 ms 3320 K C++ / 696 B Bùi Quốc Huy 2022-11-30 14:56:01
#103516 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 329 ms 3328 K C++ 14 / 827 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-22 7:47:05
#97928 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 332 ms 2380 K C++ 17 / 968 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-11-02 12:56:59
#98892 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 341 ms 3344 K C++ / 1 K lambiengquo 2022-11-05 10:42:21
#102110 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 379 ms 3456 K C++ / 826 B Phạm Đình Chiến 2022-11-15 9:24:01
#102010 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 485 ms 2320 K C++ 14 / 1 K Nhat Hao 2022-11-15 7:41:57
#102048 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 488 ms 2388 K C++ / 1 K Lumine 2022-11-15 8:47:40
#129645 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 501 ms 1404 K C++ 17 / 895 B trần khánh linh 2024-01-31 8:52:07
#45170 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 552 ms 1548 K C++ 11 / 836 B Phạm Đức Hào 2021-08-24 13:31:19
#129651 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 570 ms 1404 K C++ 17 / 673 B Phạm Đức Thiện 2024-01-31 8:58:33
#129650 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 580 ms 1520 K C++ 17 / 606 B Tuấn Kiệt 2024-01-31 8:57:03
#82344 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 665 ms 1360 K C++ / 658 B Đỗ Việt Cường 2022-04-22 14:32:05
#129653 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 705 ms 1380 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-01-31 9:00:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: