Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44611 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 87 ms 2300 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex-_- 2021-08-19 10:18:39
#44191 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 88 ms 1404 K C++ 17 / 669 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-16 10:37:18
#7121 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 92 ms 3328 K C++ 17 / 776 B Phạm Thế Phong 2020-05-11 8:29:15
#53085 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 96 ms 1404 K C++ 11 / 771 B hihihi1 2021-10-24 12:10:10
#45170 #436. DPBOARD – Bàn cờ và những con số Accepted 100 552 ms 1548 K C++ 11 / 836 B Phạm Đức Hào 2021-08-24 13:31:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: