Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#33249 #601. MAXSUM Accepted 100 42 ms 256 K Pascal / 594 B Nguyen An 2021-03-31 5:42:49
#16714 #601. MAXSUM Accepted 100 43 ms 288 K Pascal / 406 B DDA 2020-11-25 13:43:30
#41194 #601. MAXSUM Accepted 100 44 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-07-03 13:38:31
#40045 #601. MAXSUM Accepted 100 45 ms 352 K C / 572 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:33:37
#27315 #601. MAXSUM Accepted 100 57 ms 388 K C++ 17 / 451 B iwannabetheguy 2021-02-04 2:21:33
#17253 #601. MAXSUM Accepted 100 61 ms 484 K C++ 14 / 432 B Trần Trung Đức 2020-11-27 4:14:29
#17218 #601. MAXSUM Accepted 100 61 ms 488 K C++ 14 / 490 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-27 4:03:24
#49867 #601. MAXSUM Accepted 100 61 ms 468 K C++ / 606 B Đỗ Anh Huy 2021-10-04 14:00:59
#14701 #601. MAXSUM Accepted 100 63 ms 444 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2020-11-12 14:44:54
#17240 #601. MAXSUM Accepted 100 63 ms 388 K C++ 17 / 490 B Tạ Thu Hà 2020-11-27 4:11:51
#56666 #601. MAXSUM Accepted 100 63 ms 388 K C++ 14 / 647 B minh20cm 2021-11-11 2:00:01
#5062 #601. MAXSUM Accepted 100 64 ms 464 K C++ 17 / 401 B Lemon Garden 2020-03-26 2:07:47
#17238 #601. MAXSUM Accepted 100 64 ms 484 K C++ 17 / 490 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-11-27 4:11:16
#33925 #601. MAXSUM Accepted 100 65 ms 484 K C++ / 407 B always tle 2021-04-09 1:33:56
#17224 #601. MAXSUM Accepted 100 65 ms 388 K C++ 17 / 377 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-27 4:06:10
#84116 #601. MAXSUM Accepted 100 65 ms 384 K C++ 11 / 334 B Trần Đình Thế Anh (THCS Hùng Vương - TX Buôn Hồ - Đắk Lắk) 2022-05-17 13:08:28
#86335 #601. MAXSUM Accepted 100 66 ms 476 K C++ 17 / 396 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-23 16:30:24
#17289 #601. MAXSUM Accepted 100 67 ms 488 K C++ 14 / 444 B Nguyễn Bình An 2020-11-27 4:23:43
#17235 #601. MAXSUM Accepted 100 67 ms 388 K C++ 17 / 442 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-27 4:08:30
#67725 #601. MAXSUM Accepted 100 67 ms 380 K C++ 17 / 840 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 15:16:52
#79452 #601. MAXSUM Accepted 100 68 ms 384 K C++ / 387 B hm123 2022-03-29 9:52:00
#71878 #601. MAXSUM Accepted 100 68 ms 468 K C++ 14 / 465 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:12:17
#88212 #601. MAXSUM Accepted 100 68 ms 440 K C++ 11 / 693 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-24 3:43:02
#17306 #601. MAXSUM Accepted 100 71 ms 388 K C++ / 439 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-27 4:28:59
#49199 #601. MAXSUM Accepted 100 71 ms 384 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 6:23:14
#47832 #601. MAXSUM Accepted 100 75 ms 384 K C++ 11 / 482 B hihihi1 2021-09-15 9:02:21
#76772 #601. MAXSUM Accepted 100 75 ms 456 K C++ 17 / 456 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-07 11:45:50
#18566 #601. MAXSUM Accepted 100 77 ms 384 K C++ 17 / 319 B Đủ 2020-12-03 8:52:06
#90944 #601. MAXSUM Accepted 100 77 ms 380 K C++ / 514 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-02 12:56:24
#4823 #601. MAXSUM Accepted 100 80 ms 1264 K C++ / 569 B Phạm Thế Phong 2020-03-12 14:14:37
#60672 #601. MAXSUM Accepted 100 80 ms 604 K C++ 14 / 450 B DEATH 2021-12-02 14:11:26
#80430 #601. MAXSUM Accepted 100 80 ms 384 K C++ 11 / 708 B mc_hyuse202 2022-04-04 13:08:38
#47783 #601. MAXSUM Accepted 100 81 ms 592 K C++ 17 / 457 B Hà Hoàng Hiệp 2021-09-14 13:36:39
#17290 #601. MAXSUM Accepted 100 81 ms 380 K C++ 17 / 329 B Bùi Hải Đăng 2020-11-27 4:23:52
#17213 #601. MAXSUM Accepted 100 82 ms 368 K C++ 17 / 414 B Trùm CUỐI 2020-11-27 4:00:51
#17320 #601. MAXSUM Accepted 100 82 ms 352 K C++ 17 / 348 B Chu Minh Quân 2020-11-27 4:31:05
#17271 #601. MAXSUM Accepted 100 82 ms 356 K C++ / 403 B Đoàn Công Chiến 2020-11-27 4:19:45
#17214 #601. MAXSUM Accepted 100 83 ms 360 K C++ 17 / 391 B Trần Quang Huy 2020-11-27 4:01:33
#34786 #601. MAXSUM Accepted 100 83 ms 368 K C++ 17 / 478 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-15 13:11:12
#17245 #601. MAXSUM Accepted 100 84 ms 356 K C++ 17 / 348 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-27 4:13:07
#59211 #601. MAXSUM Accepted 100 84 ms 384 K C++ 11 / 342 B ThMinh 2021-11-23 16:05:21
#17324 #601. MAXSUM Accepted 100 85 ms 380 K C++ / 318 B Bùi Tâm Đan 2020-11-27 4:31:16
#17258 #601. MAXSUM Accepted 100 85 ms 356 K C++ / 330 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-27 4:15:15
#43807 #601. MAXSUM Accepted 100 85 ms 484 K C++ 17 / 1 K Hồ Phan Thế Anh 2021-08-12 1:51:46
#17219 #601. MAXSUM Accepted 100 86 ms 380 K C++ 17 / 399 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-27 4:04:26
#17264 #601. MAXSUM Accepted 100 86 ms 356 K C++ 11 / 376 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-27 4:17:47
#17241 #601. MAXSUM Accepted 100 86 ms 356 K C++ / 423 B Đặng Thái Sơn 2020-11-27 4:12:00
#73926 #601. MAXSUM Accepted 100 86 ms 384 K C++ 11 / 778 B Xuân 2022-02-17 9:45:20
#17244 #601. MAXSUM Accepted 100 87 ms 368 K C++ / 392 B Lê Minh Tâm 2020-11-27 4:12:32
#17343 #601. MAXSUM Accepted 100 87 ms 368 K C++ 17 / 405 B Trần Khánh Linh 2020-11-27 5:33:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: