Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2176 DICE 0 0 -
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 7 0.00%
2177 KANGAROO 0 0 -
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 2 0.00%
2178 KBASE 0 0 -
2179 OLYMPICS 0 0 -
2180 TRIP 0 1 0.00%
1157 STRING 0 55 0.00%
2181 GREETINGS 0 0 -
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
2183 PIFIVE 0 0 -
1160 MOVING 0 16 0.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
2184 STAIR 0 1 0.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
2185 TEAM 0 0 -
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 7 0.00%
2186 AUTOCORRECT 0 0 -
2187 PLAYNUM 0 0 -
2188 RAFFLE 0 0 -
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
2189 TWODOGS 0 0 -
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 9 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
2190 WORKSTATION 0 0 -