Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2183 PIFIVE 0 0 -
1160 MOVING 0 16 0.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
2184 STAIR 0 1 0.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
2185 TEAM 0 0 -
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 7 0.00%
2186 AUTOCORRECT 0 0 -
2187 PLAYNUM 0 0 -
2188 RAFFLE 0 0 -
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
2189 TWODOGS 0 0 -
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
2190 WORKSTATION 0 0 -
2191 BLOCKGAME 0 0 -
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
2192 CATDOG 0 0 -
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 1 0.00%
2193 HILBERT 0 0 -
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 26 0.00%
2194 HOLE 0 0 -
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 6 0.00%
2195 MILLIONAIRE 0 0 -
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%