Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
671 TABWALK 14 24 58.33%
5034 TACHTU - Tách các từ 27 33 81.82%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 28 40 70.00%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
256 TBC - Dãy số 61 273 22.34%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
2185 TEAM 0 0 -
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
2133 TEAMS 2 9 22.22%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
2134 TELEFON 0 0 -
2269 TESTLIST1 0 0 -
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%
646 TGD 23 82 28.05%
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 37 66 56.06%
368 THETICH - Tổng thế tích 48 78 61.54%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
2309 THUPHAM 0 1 0.00%
5004 TICHUOC 10 14 71.43%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%