# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1251 Trần Minh Tôm 1500
1252 bvaed 1 1500
1253 Quân 1 1500
1254 dsafs 1 1500
1255 h1710 0 1500
1256 Nguyễn Văn Hùng 2 1500
1257 haong pham 0 1500
1258 ABC 5 1500
1259 P Hà 0 1500
1260 LTTH 0 1500
1261 Hà Anh Tiến 0 1500
1262 Hacker 1500
1263 ahihi 1 1500
1264 Hacker Sơn La 2 1500
1265 Nguyễn Đặng Nhật Anh 0 1500
1266 hackimsi 1500
1267 Hades 44 1500
1268 ha duc 1 1500
1269 hafang06 10 1500
1270 123456789aa 15 1500
1271 hoho 1 1500
1272 Tung 0 1500
1273 Cao Minh Đức 1 1500
1274 hhahhah 1 1500
1275 nguyễn thành long 0 1500
1276 i got An B 19 1500
1277 hahalolo 0 1500
1278 Hà Hoàng Dương 0 1500
1279 hi 5 1500
1280 đặng quốc hải 1 1500
1281 Hải 1 1500
1282 Trương Hải Anh 1 1500
1283 Nguyễn Hồng Hải 0 1500
1284 nguyen phong hai 22 1500
1285 Tống Đúc Hải 1500
1286 Nguyễn Đại Khang 1 1500
1287 haidang122017 1 1500
1288 Trần Hải Đăng 4 1500
1289 Nguyễn Phạm Hải Dương 6 1500
1290 PHD 4 1500
1291 Hoàng Trung Hải 0 1500
1292 Hoang Anh 1500
1293 Nguyễn Lê Hải Long 5 1500
1294 CODE 28 1500
1295 Nguyễn Văn Hải 23 1500
1296 Hải Phong 1 1500
1297 Phạm Quân 0 1500
1298 HaiQuang 1 1500
1299 Tôn Thất Hải 2 1500
1300 Đăng Hải Yến 4 1500