# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
651 Lê Việt Hoàng 1 1500
652 Phát Nguyễn Tấn Phát 0 1500
653 Nguyen Dinh Dung 14 1500
654 Kripperz 88 1500
655 Trần Cẩm Nguyên 26 1500
656 MOLACE 0 1500
657 cocaiconcak 1 1500
658 code123 8 1500
659 Nguyễn An 0 1500
660 Tran Huy 2 1500
661 Nguyễn Quốc Triệu 0 1500
662 Nguyễn Quốc Duy 1 1500
663 Vũ Đức Huy 99 1500
664 Nguyễn Hoàng Long 2 1500
665 Coder Fake 1500
666 Vũ Hoàng Tùng 1 1500
667 Nguyễn Lê Thanh Nguyên 1 1500
668 Nguyễn Văn An 2 1500
669 Nguyễn Long Vũ 1500
670 Tuan Khoi 1 1500
671 Đào Quỳnh Anh 0 1500
672 Cường Nè 0 1500
673 nguyen vu tuan anh 1500
674 conanastro2002 1500
675 ia Chay 4.0 1 1500
676 concac 0 1500
677 khong biet gi 1500
678 concutovc 1 1500
679 Nguyễn Công Anh 1500
680 HA CONG ANH 4 1500
681 Nguyễn Chí Công 1500
682 Cong Hao 6 1500
683 Lê Thành Công 1500
684 Đào Công Minh 2 1500
685 Công Phước 3 1500
686 Congratulation 1 1500
687 VinhKiLang 1 1500
688 Trương Hải Hà 6 1500
689 No Name 1500
690 Hm 1500
691 Pham Quoc Khanh 2 1500
692 cooler 5 1500
693 Huỳnh Phan Nhật Vy 1500
694 chaunhattang 5 1500
695 EFO 1 1500
696 Nguyễn Ngọc MInh 2 1500
697 Trần Kiều Phong 2 1500
698 AESH 0 1500
699 Nguyễn Cao Cường 3 1500
700 Rô không gầy 1 1500