Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#49624 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 58 ms 608 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-10-02 6:07:41
#34134 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 62 ms 516 K Pascal / 783 B Lâm Khánh An 2021-04-11 1:49:25
#23853 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 63 ms 472 K C++ 17 / 451 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-21 4:20:36
#23819 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 65 ms 872 K C++ 17 / 459 B Lê Minh Tâm 2020-12-21 4:06:49
#23764 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 65 ms 896 K C++ 17 / 459 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 3:54:45
#23808 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 66 ms 868 K C++ / 459 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-21 4:04:09
#23816 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 66 ms 892 K C++ 17 / 459 B Chu Minh Quân 2020-12-21 4:05:10
#23768 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 66 ms 848 K C++ 17 / 459 B Tạ Thu Hà 2020-12-21 3:55:38
#65239 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 66 ms 764 K C++ 17 / 457 B Vũ Giang 2021-12-18 12:42:34
#100790 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 66 ms 1116 K C++ / 629 B Trần Đăng Khoa 2022-11-11 4:00:59
#23759 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 67 ms 852 K C++ 17 / 456 B Trùm CUỐI 2020-12-21 3:52:13
#23793 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 67 ms 876 K C++ 17 / 461 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 4:01:41
#23780 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 67 ms 880 K C++ 17 / 448 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-21 3:58:36
#23792 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 67 ms 872 K C++ 17 / 459 B Trần Trung Đức 2020-12-21 4:01:32
#23569 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 67 ms 1920 K C++ 17 / 470 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-20 16:00:18
#73829 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 67 ms 384 K C++ 11 / 828 B Xuân 2022-02-16 15:06:28
#100464 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 67 ms 1124 K C++ 17 / 618 B Ninh Anh Vũ 2022-11-10 7:58:17
#23777 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 68 ms 888 K C++ / 349 B Bùi Tâm Đan 2020-12-21 3:57:53
#23805 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 68 ms 876 K C++ 17 / 459 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-21 4:03:48
#23778 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 69 ms 952 K C++ 17 / 440 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 3:58:12
#29238 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 69 ms 644 K Pascal / 771 B Khuyen Tran 2021-03-02 2:59:15
#100500 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 69 ms 1124 K C++ 17 / 621 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-10 8:08:31
#100816 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 69 ms 1152 K C++ / 533 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-11 4:04:33
#23810 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 70 ms 864 K C++ / 433 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-21 4:04:35
#29120 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 70 ms 516 K Pascal / 771 B Trần Thanh Khuyên 2021-03-01 12:18:08
#101120 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 70 ms 1120 K C++ / 631 B Lương Tiến Đạt 2022-11-13 14:33:30
#100796 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 71 ms 1152 K C++ / 787 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-11 4:01:23
#23892 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 74 ms 876 K C++ 17 / 459 B Trần Quang Huy 2020-12-21 4:30:52
#85025 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 74 ms 616 K C / 339 B Nguyễn Hoàng Đăng 2022-06-02 14:29:47
#53105 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 75 ms 860 K C++ 14 / 467 B hihihi1 2021-10-24 12:28:02
#62307 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 75 ms 740 K C++ 11 / 760 B Trương Tuấn Tú 2021-12-12 14:21:57
#119083 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 76 ms 636 K C++ 11 / 614 B ziwok 2023-02-10 8:37:02
#23781 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 76 ms 844 K C++ 17 / 461 B Đặng Thái Sơn 2020-12-21 3:58:44
#108441 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 77 ms 13056 K C++ 17 / 370 B toidicakhia 2022-12-07 1:30:46
#124912 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 78 ms 1524 K C++ 11 / 711 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-04 9:52:07
#100515 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 79 ms 1124 K C++ 17 / 549 B Phan Minh Hùng 2022-11-10 8:13:02
#121677 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 80 ms 716 K C++ 17 / 604 B Nguyen Van The Hung 2023-02-17 14:26:04
#23858 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 81 ms 5288 K C++ 17 / 366 B Bùi Hải Đăng 2020-12-21 4:26:44
#72918 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 81 ms 512 K Pascal / 629 B BH 2022-02-13 4:15:19
#102671 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 83 ms 1152 K C++ / 585 B umm 2022-11-17 11:39:07
#46165 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 84 ms 860 K C++ 17 / 460 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-01 6:13:48
#118365 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 85 ms 736 K C++ 17 / 702 B Hoàng Mạnh Hùng 2023-02-07 7:30:37
#124916 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 86 ms 1524 K C++ 14 / 566 B Đặng Nhật Đông 2023-03-04 9:53:55
#87906 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 87 ms 1120 K C++ 17 / 629 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-19 4:26:57
#66105 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 88 ms 1116 K C++ 14 / 1 K wal 2021-12-23 8:07:51
#100485 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 88 ms 1088 K C++ / 545 B Bùi Quốc Huy 2022-11-10 8:02:40
#118360 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 89 ms 4288 K C++ 17 / 535 B Nguyễn Đình Tài 2023-02-07 7:28:47
#59330 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 90 ms 860 K C++ / 651 B trần minh hoàng 2021-11-24 12:50:15
#86120 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 93 ms 1100 K C++ 14 / 454 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:35:05
#53794 #222. IP - Số IP của nhân viên Accepted 100 127 ms 3452 K C++ 17 / 1003 B Tô Thanh Long 2021-10-29 13:14:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: