Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#23869 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 356 K C++ 17 / 487 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 4:28:52
#24296 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 256 K C++ / 476 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-28 12:54:13
#24029 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 260 K C++ / 476 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-22 13:54:25
#100241 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 272 K C++ / 293 B Trần Đăng Khoa 2022-11-10 3:48:01
#28610 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 8 ms 256 K Pascal / 253 B Nguyen An 2021-02-26 6:44:24
#35107 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 8 ms 600 K Pascal / 312 B Lâm Khánh An 2021-04-17 6:49:41
#37287 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 8 ms 256 K Pascal / 321 B Ngô Đức Minh Khoa 2021-05-21 8:53:57
#61533 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 8 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 538 B Lewjxz 2021-12-07 18:24:44
#100214 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 9 ms 364 K C++ 17 / 289 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-10 3:38:00
#60560 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 388 B DEATH 2021-12-02 7:05:10
#102976 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 10 ms 364 K C++ / 399 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-19 3:50:52
#100234 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 388 K C++ 17 / 327 B Đặng Huyền Trân 2022-11-10 3:46:40
#100423 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 10 ms 324 K C++ 14 / 322 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-10 7:28:16
#24190 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 441 B Bùi Tâm Đan 2020-12-28 6:12:06
#23855 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 256 K C++ 17 / 476 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 4:26:01
#23814 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 344 K C++ 17 / 476 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:05:02
#44136 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 260 K C++ 14 / 315 B hihihi1 2021-08-15 12:06:51
#50703 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 356 K C++ / 315 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-11 13:40:48
#48298 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 408 K C++ 14 / 354 B nguyen khac thu 2021-09-18 14:42:32
#53793 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 356 K C++ 17 / 499 B Tô Thanh Long 2021-10-29 13:14:07
#58758 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 260 K C++ / 476 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:20:46
#65406 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 340 K C++ / 474 B Nguyen Trung Hieu 2021-12-19 10:24:17
#105870 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 468 K C++ 17 (Clang) / 453 B Võ Minh Tài 2022-11-28 18:03:54
#100277 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 328 K C++ 14 / 283 B Phùng Nhật Minh 2022-11-10 4:15:21
#100205 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 336 K C++ 17 / 350 B Phạm Thanh Lam 2022-11-10 3:29:52
#101970 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 11 ms 388 K C++ 17 / 852 B Kripperz 2022-11-15 6:24:45
#23459 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 352 K C++ 17 / 457 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-20 5:20:53
#24115 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 260 K C++ 17 / 476 B Trần Quang Huy 2020-12-24 13:01:14
#24318 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 320 K C++ / 476 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-28 14:07:25
#24109 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 352 K C++ 17 / 479 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-24 12:48:04
#23857 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 260 K C++ / 476 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-21 4:26:35
#23881 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 328 K C++ 17 / 478 B Đặng Thái Sơn 2020-12-21 4:30:11
#23739 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 1132 K C++ 17 / 461 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-21 3:35:05
#23843 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 340 K C++ 17 / 540 B Đoàn Công Chiến 2020-12-21 4:15:22
#24271 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 1152 K C++ 17 / 461 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-28 10:02:02
#44091 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 360 K C++ 14 / 452 B Vũ Đức Thuận 2021-08-15 9:02:39
#46168 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 360 K C++ 17 / 476 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-01 6:45:30
#46720 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 356 K C++ / 259 B Onii Chan 2021-09-06 14:33:24
#78417 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 380 K C++ 11 / 767 B Xuân 2022-03-22 12:25:26
#58274 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 324 K C++ / 258 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-18 12:39:23
#62177 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 356 K C++ 14 / 311 B Phạm Cao Sơn 2021-12-11 8:48:57
#102980 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 348 K C++ 17 / 357 B K27TIN-NguyenTrongHiep 2022-11-19 3:59:52
#62309 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 384 K C++ 11 / 767 B Trương Tuấn Tú 2021-12-12 14:27:24
#102978 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 388 K C++ 17 / 416 B Đào Vũ Trường Thành 2022-11-19 3:54:05
#102952 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 324 K C++ 17 / 341 B Lê Khánh 2022-11-19 3:19:37
#103869 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 384 K C++ 17 / 852 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 16:27:09
#100222 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 324 K C++ 17 / 326 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-10 3:40:08
#100249 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 256 K C++ 17 / 238 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-10 3:58:13
#100265 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 340 K C++ 17 / 278 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-10 4:11:53
#100411 #223. SOCK - Ghép đôi tất màu Accepted 100 12 ms 344 K C++ 14 / 330 B Lường Ngọc An 2022-11-10 7:25:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: