Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27146 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1975 ms 51300 K Python 3 / 314 B Pham Buu 2021-02-02 14:22:27
#144349 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 969 ms 45732 K Python 3 / 359 B lê thành đạt 2024-04-05 13:43:14
#136894 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2549 ms 38348 K Python 3 / 480 B BaoHuang 2024-02-24 3:15:01
#115170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1378 ms 29572 K Python 3 / 258 B Phan Thien Hue 2023-01-06 9:27:09
#85483 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2642 ms 19984 K C++ 11 / 531 B Banh:) 2022-06-11 4:07:43
#119264 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 766 ms 16124 K C++ 17 / 578 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:59:56
#73742 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 549 ms 12156 K C++ 14 / 691 B A 2022-02-16 8:19:07
#124436 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 526 ms 12104 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-14 9:05:48
#119026 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1559 ms 10216 K C++ / 590 B Phạm Đức Thiện 2023-12-22 4:08:06
#55395 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 336 ms 8808 K C++ 11 / 1 K minhminhit06 2021-11-05 4:10:19
#138712 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 332 ms 8192 K C++ 14 / 890 B Nguyễn Song Đức 2024-03-06 9:46:39
#29263 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 532 ms 5460 K C++ 17 / 1 K Phan Thanh Tiến 2021-03-02 9:54:17
#29241 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 4912 K C++ 17 / 5 K Đào Lê Bảo Minh 2021-03-02 6:52:47
#129471 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 189 ms 4580 K C++ 14 / 453 B BH 2024-01-31 4:14:46
#131072 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 202 ms 4572 K C++ 14 / 453 B Phạm Anh Minh 2024-02-07 15:32:10
#78423 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 169 ms 4340 K C++ 14 / 603 B stroke of fortune 2022-03-22 13:28:29
#68895 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 105 ms 4340 K C++ 17 (Clang) / 807 B Newbie 2022-01-12 8:00:39
#132310 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 4292 K C++ 17 / 749 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-15 14:08:34
#88508 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 366 ms 4252 K C++ 17 / 416 B FPX suygestu 2022-07-29 1:01:51
#34997 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 4228 K C++ 14 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 14:57:59
#82576 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 4224 K C++ / 522 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:07:10
#33211 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 109 ms 4224 K C++ 11 / 427 B HoangVu 2021-03-30 20:11:29
#134889 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 99 ms 4220 K C++ / 331 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-20 6:55:26
#129597 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1561 ms 4216 K Pascal / 649 B Nguyễn Đình Chiến 2024-01-31 7:51:30
#71755 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 4172 K C++ 17 / 571 B Thành Hiếu 2022-02-10 5:05:48
#84439 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 79 ms 4096 K C++ (NOI) / 514 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-22 12:34:51
#86082 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 123 ms 2496 K C++ / 806 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 7:06:58
#143968 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1404 K C++ 11 / 523 B Nguyễn Việt Hùng 2024-04-02 12:12:27
#83880 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 134 ms 1404 K C++ 11 / 526 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 10:50:19
#136898 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 152 ms 1404 K C++ / 525 B Lê Tùng Lâm 2024-02-24 3:31:42
#52615 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 180 ms 1404 K C++ / 441 B Xuân 2021-10-22 7:44:42
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#91361 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 190 ms 1384 K C++ 17 / 863 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 13:31:24
#110856 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 132 ms 1380 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-15 8:22:07
#91920 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1380 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-09-16 13:34:17
#110860 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 73 ms 1376 K C++ 17 / 499 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-15 8:23:56
#67315 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 136 ms 1376 K C++ 11 (Clang) / 474 B Komeiji 2022-01-01 2:21:25
#110834 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1368 K C++ 17 / 488 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 7:57:18
#127005 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 144 ms 1364 K C++ 17 / 547 B yofwyst 2024-01-23 11:52:49
#61882 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 328 ms 1356 K C++ / 706 B Mayami 2021-12-09 14:23:39
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47
#143290 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 76 ms 1352 K C++ 17 / 635 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-28 15:17:45
#110819 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 102 ms 1348 K C++ 17 / 468 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 7:43:26
#73718 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 118 ms 1348 K C++ / 825 B lamphong 2022-02-16 7:38:01
#119054 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 67 ms 1344 K C++ 14 / 598 B Trần Bình An 2023-12-22 5:21:35
#87360 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 155 ms 1344 K C++ 11 / 550 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-12 14:26:32
#91918 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 1344 K C++ 17 / 644 B HieuLe 2022-09-16 13:24:14
#47261 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1344 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 12:31:26
#73642 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 226 ms 1340 K C++ 17 / 1004 B tranminhprvt01 2022-02-16 1:53:27
#67939 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 1336 K C++ 17 / 501 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:26:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: