Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#26649 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 736 ms 364 K C++ 17 / 390 B Trùm CUỐI 2021-01-28 4:26:38
#26650 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 780 ms 508 K C++ 17 / 428 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-28 6:20:44
#26661 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 739 ms 440 K C++ 17 / 434 B Đặng Thái Sơn 2021-01-28 8:50:29
#26672 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 384 K C++ 17 / 470 B Đoàn Công Chiến 2021-01-28 8:56:06
#26678 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 448 K C++ 17 / 474 B Trần Trung Đức 2021-01-28 8:57:03
#26681 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 735 ms 464 K C++ 17 / 472 B Chu Minh Quân 2021-01-28 8:58:20
#26688 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 728 ms 444 K C++ 17 / 349 B Trần Quang Huy 2021-01-28 9:00:26
#26701 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 788 ms 388 K C++ 17 / 474 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-28 9:03:18
#26702 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 758 ms 464 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Bình An 2021-01-28 9:03:40
#26704 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 744 ms 356 K C++ 17 / 295 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-28 9:04:27
#26706 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 784 ms 464 K C++ / 387 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-28 9:04:41
#26724 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ 17 / 438 B Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:09:29
#26728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 368 K C++ / 325 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-28 9:13:04
#26730 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 746 ms 452 K C++ 17 / 390 B Tạ Thu Hà 2021-01-28 9:13:27
#26733 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 740 ms 356 K C++ 17 / 378 B Lê Minh Tâm 2021-01-28 9:14:07
#26736 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 468 K C++ 17 / 434 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-28 9:14:56
#26741 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 452 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:15:40
#26766 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 376 K C++ 17 / 390 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-28 9:17:56
#26779 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 767 ms 364 K C++ 17 / 285 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-28 9:21:04
#26800 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 773 ms 484 K C++ 17 / 434 B Bùi Hải Đăng 2021-01-28 9:28:00
#26804 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 740 ms 356 K C++ 17 / 342 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-28 9:32:00
#27146 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1975 ms 51300 K Python 3 / 314 B Pham Buu 2021-02-02 14:22:27
#27332 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 59 ms 1284 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-02-04 5:06:41
#27353 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 708 ms 384 K C++ 17 / 423 B iwannabetheguy 2021-02-04 12:06:07
#27751 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 792 ms 1320 K C++ / 350 B hoctin2020 2021-02-17 13:35:32
#28401 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 759 ms 492 K C++ / 512 B Trần Trung Hiếu 2021-02-23 9:59:37
#29241 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 4912 K C++ 17 / 5 K Đào Lê Bảo Minh 2021-03-02 6:52:47
#29242 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 96 ms 768 K C++ 17 / 3 K Hikarii 2021-03-02 6:55:55
#29246 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 75 ms 1272 K C++ 11 / 703 B Student 2021-03-02 7:04:56
#29263 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 532 ms 5460 K C++ 17 / 1 K Phan Thanh Tiến 2021-03-02 9:54:17
#29504 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 77 ms 1284 K C++ 17 / 458 B Đoàn Thanh Phát 2021-03-06 0:44:08
#33211 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 109 ms 4224 K C++ 11 / 427 B HoangVu 2021-03-30 20:11:29
#34997 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 4228 K C++ 14 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 14:57:59
#35344 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2303 ms 476 K C++ 17 / 1 K Durex+_+ 2021-04-19 18:27:09
#36342 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 821 ms 384 K C++ 17 / 753 B Lê Hiển Long 2021-05-05 4:07:42
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47
#40479 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2341 ms 356 K C++ / 474 B Đào Đình Bình 2021-06-30 10:36:37
#40538 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 844 ms 464 K C++ / 443 B Lợi giấu tên :)) 2021-06-30 15:23:52
#41924 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 771 ms 352 K C++ / 339 B letran3 2021-07-09 14:18:08
#43282 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 767 ms 352 K C++ / 428 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-05 16:21:37
#44727 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 852 ms 352 K C++ 11 / 394 B hihihi1 2021-08-20 9:11:14
#47261 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1344 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 12:31:26
#48614 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 731 ms 496 K C++ 14 / 855 B nguyen khac thu 2021-09-22 17:18:15
#50491 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 126 ms 1280 K C++ / 359 B Onii Chan 2021-10-09 0:35:33
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#52615 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 180 ms 1404 K C++ / 441 B Xuân 2021-10-22 7:44:42
#55395 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 336 ms 8808 K C++ 11 / 1 K minhminhit06 2021-11-05 4:10:19
#60047 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 72 ms 1276 K C++ / 522 B Vũ Giang 2021-11-29 12:09:34
#61882 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 328 ms 1356 K C++ / 706 B Mayami 2021-12-09 14:23:39
#64152 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 74 ms 1276 K C++ 11 / 903 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 0:54:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: