Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48750 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 20 ms 344 K C++ 11 (NOI) / 494 B hihihi1 2021-09-23 12:15:45
#54013 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 20 ms 468 K C++ 14 / 494 B mmmm 2021-10-30 8:41:36
#44871 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 21 ms 368 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-22 15:57:49
#48793 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 22 ms 352 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-09-23 15:08:46
#77298 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 24 ms 308 K Pascal / 400 B khongbiet 2022-03-14 3:11:29
#30132 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 518 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-10 8:51:08
#30074 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 356 K C++ 17 / 514 B Đoàn Công Chiến 2021-03-10 5:24:03
#30147 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 27 ms 344 K C++ 17 / 514 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-10 8:54:42
#30141 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 336 K C++ 17 (Clang) / 514 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-10 8:53:21
#30139 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 514 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-10 8:52:41
#30071 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 360 K C++ 17 / 588 B Trần Khánh Linh 2021-03-10 5:01:24
#77789 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 594 B Lê Phan Hiển 2022-03-18 4:49:12
#30145 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 514 B Nguyễn Bình An 2021-03-10 8:54:18
#30150 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 344 K C++ 17 / 514 B Chu Minh Quân 2021-03-10 8:55:42
#30142 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 496 B Trần Trung Đức 2021-03-10 8:53:26
#30162 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 475 B Lê Minh Tâm 2021-03-10 9:08:57
#30160 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 451 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-10 9:08:48
#44589 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 11 / 661 B Phạm Đức Hào 2021-08-19 9:11:26
#77294 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 404 K Pascal / 384 B trần tất huy 2022-03-14 3:09:17
#30109 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 514 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-10 6:35:06
#30165 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 507 B Tạ Thu Hà 2021-03-10 9:09:38
#77334 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 636 B Hồ Minh Khôi 2022-03-14 8:51:17
#5907 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 783 B Phạm Thế Phong 2020-04-17 14:50:06
#7691 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 785 B Lemon Garden 2020-06-23 3:19:35
#41180 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 264 K Pascal / 745 B Anh Pha 2021-07-03 12:55:32
#30249 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-10 9:53:11
#41439 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 468 K C++ 14 / 708 B vuvanhung 2021-07-06 8:08:56
#51131 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 384 K C++ / 570 B trần minh hoàng 2021-10-13 15:50:28
#87830 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 380 K C++ 11 / 762 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 8:59:01
#71565 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 260 K Pascal / 575 B BH 2022-02-08 18:56:27
#30128 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 514 B Đặng Thái Sơn 2021-03-10 8:49:34
#48746 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 333 B hm123 2021-09-23 9:28:47
#50374 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 360 K C++ / 1 K Nguyễn Văn Sáng 2021-10-08 2:59:54
#60566 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 392 K C++ / 416 B Mai Nguyễn 2021-12-02 7:52:44
#30131 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 36 ms 356 K C++ 17 / 514 B Bùi Tâm Đan 2021-03-10 8:50:13
#30154 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 36 ms 584 K C++ 17 / 514 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-10 8:57:58
#30063 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 37 ms 380 K C++ 17 / 554 B Chùm CUỐI 2021-03-10 4:11:27
#26343 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 37 ms 388 K C++ / 633 B aideyyy 2021-01-22 8:24:42
#29328 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 37 ms 388 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-03 10:12:10
#30113 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 38 ms 352 K C++ 17 / 514 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-10 7:22:44
#63593 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 38 ms 384 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:11:24
#40186 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 11:03:46
#75588 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 39 ms 436 K C++ 11 / 800 B Xuân 2022-02-25 15:39:24
#69697 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 40 ms 356 K C++ 14 / 681 B Phạm Thị Trà Giang 2022-01-18 9:30:12
#30159 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 48 ms 376 K C++ 17 / 514 B Bùi Hải Đăng 2021-03-10 9:08:39
#86735 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 55 ms 4812 K C++ (NOI) / 2 K Huỳnh Bảo Khang 2022-07-03 7:41:45
#70388 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 58 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 756 B Đặng Đức Thắng 2022-01-24 1:49:09
#38722 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 112 ms 388 K C++ 14 / 612 B Vu Huy Hoang 2021-06-11 10:57:32
#76824 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 122 ms 304 K Pascal / 1 K Nguyễn Hải Phong 2022-03-08 8:08:21
#49618 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 861 ms 444 K C++ 17 / 748 B Sái Công Minh 2021-10-02 3:52:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: