Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48777 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-09-23 14:36:35
#48751 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 23 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 463 B hihihi1 2021-09-23 12:16:07
#103023 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 21 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 632 B Bui Chi Vi 2022-11-19 15:59:32
#71565 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 260 K Pascal / 575 B BH 2022-02-08 18:56:27
#41180 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 264 K Pascal / 745 B Anh Pha 2021-07-03 12:55:32
#76825 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 158 ms 300 K Pascal / 1 K Nguyễn Hải Phong 2022-03-08 8:09:30
#77298 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 24 ms 308 K Pascal / 400 B khongbiet 2022-03-14 3:11:29
#126315 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 45 ms 320 K C++ 17 / 453 B Phan Quốc Triệu 2024-01-21 9:17:27
#125797 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 320 K C++ 17 / 604 B Trần Bình An 2024-01-19 8:22:52
#124107 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 320 K C++ 17 / 673 B n m v 2024-01-12 15:43:40
#30141 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 336 K C++ 17 (Clang) / 514 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-10 8:53:21
#125830 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 336 K C++ / 422 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-19 8:41:28
#48746 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 333 B hm123 2021-09-23 9:28:47
#77380 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 54 ms 340 K C++ 14 / 681 B Phạm Thị Trà Giang 2022-03-14 12:48:50
#135895 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 340 K C++ 17 / 455 B KhanhLe w 2024-02-22 2:50:43
#30150 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 344 K C++ 17 / 514 B Chu Minh Quân 2021-03-10 8:55:42
#30147 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 27 ms 344 K C++ 17 / 514 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-10 8:54:42
#117819 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 404 B Phạm Thanh Lam 2023-02-03 9:25:41
#127941 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 344 K C++ 17 / 666 B Đào Quang Dũng 2024-01-26 10:19:40
#136660 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 27 ms 344 K C++ / 533 B Vũ Thiện Nhân 2024-02-23 9:31:54
#125796 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 666 B Trùm CUỐI 2024-01-19 8:22:40
#30109 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 514 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-10 6:35:06
#30142 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 496 B Trần Trung Đức 2021-03-10 8:53:26
#44588 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 348 K C++ 11 / 627 B Phạm Đức Hào 2021-08-19 9:10:20
#70388 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 58 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 756 B Đặng Đức Thắng 2022-01-24 1:49:09
#131446 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 1114 ms 348 K C++ 11 / 559 B N02 2024-02-11 10:30:17
#125806 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 40 ms 348 K C++ 14 / 622 B Nguyễn Phương 2024-01-19 8:26:12
#125801 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 348 K C++ 17 / 503 B Tuấn Kiệt 2024-01-19 8:24:46
#5907 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 783 B Phạm Thế Phong 2020-04-17 14:50:06
#30112 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 52 ms 352 K C++ 17 / 514 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-10 7:22:37
#30139 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 514 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-10 8:52:41
#30162 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 475 B Lê Minh Tâm 2021-03-10 9:08:57
#30160 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 451 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-10 9:08:48
#30165 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 507 B Tạ Thu Hà 2021-03-10 9:09:38
#30128 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 514 B Đặng Thái Sơn 2021-03-10 8:49:34
#40186 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 11:03:46
#90684 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 60 ms 352 K C++ 17 / 456 B Vũ Đức Thuận 2022-08-30 8:16:28
#118107 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 1 K meow 2023-02-06 7:37:02
#93942 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 38 ms 352 K C++ / 756 B Gia_Hung 2022-10-12 0:52:46
#118344 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 507 B Bùi Quốc Huy 2023-02-07 7:08:55
#117828 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 362 B Trần Đăng Khoa 2023-02-03 9:29:39
#117826 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 45 ms 352 K C++ 17 / 358 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-03 9:29:22
#115307 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 44 ms 352 K C++ 17 / 600 B Thắng Nguyễn 2023-01-08 13:28:47
#107930 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 799 B Akiet 2022-12-06 1:01:48
#7691 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 785 B Lemon Garden 2020-06-23 3:19:35
#30145 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 514 B Nguyễn Bình An 2021-03-10 8:54:18
#30131 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 36 ms 356 K C++ 17 / 514 B Bùi Tâm Đan 2021-03-10 8:50:13
#30132 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 518 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-10 8:51:08
#30074 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 356 K C++ 17 / 514 B Đoàn Công Chiến 2021-03-10 5:24:03
#125534 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 529 B Vũ Giang 2024-01-18 20:05:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: