Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#118835 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 225 B Đặng Châu Anh 2023-02-10 0:51:24
#118839 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 40 ms 324 K C++ 17 / 197 B Phùng Nhật Minh 2023-02-10 0:52:26
#118846 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 42 ms 356 K C++ 17 / 215 B Ninh Anh Vũ 2023-02-10 0:53:52
#122810 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 42 ms 360 K C++ / 215 B Trần Đăng Khoa 2023-02-28 0:43:54
#118870 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 166 B Đặng Huyền Trân 2023-02-10 1:08:14
#118869 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 43 ms 376 K C++ / 189 B Phạm Thanh Lam 2023-02-10 1:08:13
#118929 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 43 ms 372 K C++ 14 / 215 B Lường Ngọc An 2023-02-10 1:32:27
#118902 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 43 ms 328 K C++ 17 / 165 B Phan Minh Hùng 2023-02-10 1:17:06
#118859 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 44 ms 376 K C++ 17 / 258 B Trùm CUỐI 2023-02-10 1:06:55
#118883 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 44 ms 356 K C++ 17 / 218 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-10 1:09:57
#123346 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 45 ms 364 K C++ / 234 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-03-01 3:20:05
#118888 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 45 ms 344 K C++ / 216 B R 2023-02-10 1:11:25
#120618 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 45 ms 380 K C++ 17 / 215 B Nguyễn Anh Tú 2023-02-14 0:34:50
#128127 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 45 ms 380 K C++ / 300 B Nguyễn Quang Minh 2023-03-22 1:32:00
#128128 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 45 ms 380 K C++ / 179 B Nguyen Tuan Anh 2023-03-22 1:32:29
#115834 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 46 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 333 B Durex+_+ 2023-01-13 8:59:57
#118954 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 46 ms 372 K C++ 14 / 261 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-02-10 1:35:15
#118860 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 46 ms 380 K C++ 14 / 198 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-02-10 1:07:10
#128129 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 46 ms 368 K C++ 17 / 172 B võ minh hoàng 2023-03-22 1:32:29
#118885 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 47 ms 352 K C++ 17 / 174 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-10 1:10:28
#128117 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 47 ms 360 K C++ 17 / 258 B Sơn Đẹp Zai Siêu Cấp Vũ Trụ 2023-03-22 1:28:26
#123605 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 47 ms 376 K C++ 17 / 227 B Vũ Đức Huy 2023-03-01 7:29:08
#123287 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 48 ms 328 K C++ / 189 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-03-01 3:15:30
#121012 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 48 ms 356 K C++ 17 / 198 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-15 7:18:13
#128116 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 48 ms 352 K C++ 17 / 213 B BUILT_DIFF(CHP) 2023-03-22 1:27:53
#120911 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 48 ms 352 K C++ 17 / 213 B NONAME 2023-02-14 13:25:58
#98566 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 49 ms 364 K C++ 14 / 190 B Đỗ Hải Lâm 2022-11-05 0:30:27
#139756 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 49 ms 376 K C++ / 197 B Phùng Tuấn Tú 2023-06-03 0:49:33
#123616 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 50 ms 360 K C++ 17 / 201 B HieuLe 2023-03-01 7:30:32
#128132 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 50 ms 352 K C++ / 199 B Nguyễn Huy 2023-03-22 1:34:06
#123611 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 51 ms 356 K C++ / 177 B Nghiêm Thanh Tùng 2023-03-01 7:29:58
#128099 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 51 ms 352 K C++ 17 / 188 B Nguyen Minh Hoang 2023-03-22 1:23:46
#128084 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 51 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 257 B Trinh Dang Gia Minh 2023-03-22 1:20:44
#128063 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 52 ms 380 K C++ 14 / 187 B Nguyen Tan Tai 2023-03-22 1:15:11
#128078 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 53 ms 372 K C++ 17 / 171 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-03-22 1:19:06
#128074 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 53 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 204 B Nguyen Van The Hung 2023-03-22 1:17:34
#128087 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 53 ms 352 K C++ / 195 B Hoàng Mạnh Kiên 2023-03-22 1:21:33
#128092 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 53 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 174 B Ngô Cao Phương Linh 2023-03-22 1:22:26
#128101 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 53 ms 352 K C++ 14 / 205 B tuan kiet 2023-03-22 1:24:36
#123601 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 54 ms 384 K C++ 17 / 449 B Meow 2023-03-01 7:28:46
#129930 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 54 ms 336 K C++ 14 / 275 B Nguyen Gia Huy 2023-03-30 4:02:13
#121226 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 54 ms 352 K C++ / 168 B Vũ Xuân Lâm 2023-02-15 13:42:45
#132578 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 55 ms 380 K C++ 17 / 492 B giahuyy 2023-04-12 7:54:10
#122250 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 56 ms 348 K C++ 11 (Clang) / 2 K MathK27 2023-02-20 13:02:28
#128068 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 56 ms 376 K C++ / 195 B Trịnh Nguyễn An Huy 2023-03-22 1:16:18
#124977 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 56 ms 356 K C++ 11 / 251 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-04 11:50:42
#128347 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 58 ms 356 K C++ 17 / 212 B Lê Nguyễn Thu Hà 2023-03-23 0:40:36
#124260 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 60 ms 372 K C++ / 188 B Lucky 2023-03-02 15:21:12
#103704 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 61 ms 356 K C++ / 274 B Lê Trần Trung Kiên 2022-11-22 12:42:10
#100000 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 62 ms 380 K C++ 17 / 203 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-09 8:26:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: