Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115834 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 46 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 333 B Durex+_+ 2023-01-13 8:59:57
#147738 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 46 ms 348 K C++ / 211 B Huy dz 2024-05-02 9:05:55
#98566 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 49 ms 364 K C++ 14 / 190 B Đỗ Hải Lâm 2022-11-05 0:30:27
#153484 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 50 ms 348 K C++ 11 / 268 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-06-06 13:10:11
#137745 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 50 ms 400 K C++ 17 / 140 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:33:17
#140262 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 52 ms 372 K C++ / 384 B Lâm Nhật Huy 2024-03-11 13:26:54
#122707 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 54 ms 348 K C++ 17 / 728 B Mới tập code :>> 2024-01-08 9:12:39
#98572 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 56 ms 376 K C++ 17 / 205 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-05 0:31:53
#119686 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 56 ms 324 K C++ 17 / 233 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:46:40
#143355 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 57 ms 380 K C++ 17 / 533 B Truong Van Hoang 2024-03-29 12:31:08
#122736 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 57 ms 356 K C++ / 199 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2024-01-08 10:04:44
#122705 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 58 ms 380 K C++ 17 / 298 B Phạm Đức Thiện 2024-01-08 9:10:04
#99865 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 59 ms 356 K C++ 17 / 215 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-09 8:09:31
#100677 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 59 ms 356 K C++ 14 / 295 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-10 14:04:12
#99842 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 61 ms 364 K C++ / 232 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-09 8:07:18
#103704 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 61 ms 356 K C++ / 274 B Lê Trần Trung Kiên 2022-11-22 12:42:10
#100000 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 62 ms 380 K C++ 17 / 203 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-09 8:26:25
#99922 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 62 ms 356 K C++ / 189 B Phạm Thanh Lam 2022-11-09 8:17:46
#99998 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 62 ms 368 K C++ / 216 B Bùi Quốc Huy 2022-11-09 8:26:17
#99849 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 62 ms 372 K C++ / 215 B Trần Đăng Khoa 2022-11-09 8:08:13
#146661 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 62 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 243 B binh 2024-04-21 11:27:43
#99839 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 64 ms 352 K C++ 17 / 197 B Phùng Nhật Minh 2022-11-09 8:06:43
#100662 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 64 ms 384 K C++ 17 / 227 B Vũ Đức Huy 2022-11-10 13:01:56
#143478 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 64 ms 380 K C++ 17 / 250 B Nguyen Hai Dang 2024-03-30 9:09:38
#146568 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 65 ms 360 K C++ / 217 B bmmm 2024-04-20 13:08:25
#99867 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 368 K C++ 17 / 213 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-09 8:09:35
#101624 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 404 K C++ 17 / 752 B Kripperz 2022-11-14 13:41:04
#143786 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 384 K C++ 17 / 319 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 7:02:06
#103697 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 67 ms 388 K C++ 17 / 330 B Mr_Nguyễn 2022-11-22 12:34:49
#99992 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 68 ms 448 K C++ 17 / 208 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-09 8:25:31
#99406 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 71 ms 364 K C++ 17 / 215 B Ninh Anh Vũ 2022-11-09 3:47:18
#103699 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 71 ms 488 K C++ / 204 B Nguyễn Trần Thanh Trúc 2022-11-22 12:41:12
#103698 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 72 ms 352 K C++ / 282 B bin 2022-11-22 12:35:30
#109574 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 764 ms 21200 K Python 3 / 96 B Nguyễn Văn Thắng 2022-12-09 13:35:28
#116932 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 769 ms 21200 K Python 3 / 187 B Nguyễn Văn Thiện 2023-01-31 8:06:03
#115520 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 780 ms 21208 K Python 3 / 113 B Nguyễn Văn quang 2023-01-12 14:35:43
#116322 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 794 ms 21240 K Python 3 / 219 B QuanCuLord 2023-01-24 9:14:43
#116913 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 820 ms 21204 K Python 3 / 113 B Nguyễn Văn Tài 2023-01-31 7:42:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: