Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116913 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 820 ms 21204 K Python 3 / 113 B Nguyễn Văn Tài 2023-01-31 7:42:48
#116322 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 794 ms 21240 K Python 3 / 219 B QuanCuLord 2023-01-24 9:14:43
#115520 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 780 ms 21208 K Python 3 / 113 B Nguyễn Văn quang 2023-01-12 14:35:43
#116932 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 769 ms 21200 K Python 3 / 187 B Nguyễn Văn Thiện 2023-01-31 8:06:03
#109574 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 764 ms 21200 K Python 3 / 96 B Nguyễn Văn Thắng 2022-12-09 13:35:28
#99770 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 75 ms 336 K C++ / 199 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-11-09 7:55:58
#103698 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 72 ms 352 K C++ / 282 B bin 2022-11-22 12:35:30
#99891 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 72 ms 364 K C++ 17 / 215 B Ninh Anh Vũ 2022-11-09 8:12:48
#103699 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 71 ms 488 K C++ / 204 B Nguyễn Trần Thanh Trúc 2022-11-22 12:41:12
#122729 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 71 ms 372 K C++ 17 / 197 B Phùng Nhật Minh 2024-01-08 10:02:15
#99992 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 68 ms 448 K C++ 17 / 208 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-09 8:25:31
#99860 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 68 ms 376 K C++ / 250 B Bùi Quốc Huy 2022-11-09 8:08:58
#99925 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 67 ms 360 K C++ 17 / 203 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-09 8:18:00
#103697 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 67 ms 388 K C++ 17 / 330 B Mr_Nguyễn 2022-11-22 12:34:49
#143786 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 384 K C++ 17 / 319 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 7:02:06
#101624 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 404 K C++ 17 / 752 B Kripperz 2022-11-14 13:41:04
#99912 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 420 K C++ 17 / 205 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-09 8:16:39
#99847 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 360 K C++ / 234 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-09 8:07:54
#99867 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 66 ms 368 K C++ 17 / 213 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-09 8:09:35
#146568 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 65 ms 360 K C++ / 217 B bmmm 2024-04-20 13:08:25
#99868 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 65 ms 360 K C++ 17 / 215 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-09 8:09:48
#143478 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 64 ms 380 K C++ 17 / 250 B Nguyen Hai Dang 2024-03-30 9:09:38
#100662 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 64 ms 384 K C++ 17 / 227 B Vũ Đức Huy 2022-11-10 13:01:56
#99854 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 64 ms 356 K C++ / 215 B Trần Đăng Khoa 2022-11-09 8:08:26
#146660 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 63 ms 324 K C++ 17 (Clang) / 174 B binh 2024-04-21 11:06:16
#99901 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 63 ms 360 K C++ 14 / 190 B Đỗ Hải Lâm 2022-11-09 8:14:26
#99922 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 62 ms 356 K C++ / 189 B Phạm Thanh Lam 2022-11-09 8:17:46
#103704 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 61 ms 356 K C++ / 274 B Lê Trần Trung Kiên 2022-11-22 12:42:10
#100677 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 59 ms 356 K C++ 14 / 295 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-10 14:04:12
#122705 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 58 ms 380 K C++ 17 / 298 B Phạm Đức Thiện 2024-01-08 9:10:04
#143355 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 57 ms 380 K C++ 17 / 533 B Truong Van Hoang 2024-03-29 12:31:08
#119686 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 56 ms 324 K C++ 17 / 233 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:46:40
#122707 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 54 ms 348 K C++ 17 / 728 B Cơm Sườn Quận 7 2024-01-08 9:12:39
#140262 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 52 ms 372 K C++ / 384 B Lâm Nhật Huy 2024-03-11 13:26:54
#137745 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 50 ms 400 K C++ 17 / 140 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:33:17
#115834 #5008. FACTORIAL - Giai thừa Accepted 100 46 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 333 B Durex+_+ 2023-01-13 8:59:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: