Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#120147 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 33 ms 380 K C++ 17 / 602 B Trần Long 2023-12-25 3:53:09
#146436 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 34 ms 380 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-04-19 8:51:38
#139953 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phan Mạnh Hùng 2024-03-11 3:31:24
#119225 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 580 B Tiêu Dao 2023-12-22 10:27:20
#122620 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 35 ms 640 K C++ / 2 K người tình mùa đông 2024-01-08 2:35:02
#108301 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 36 ms 404 K C++ 17 / 692 B Trùm CUỐI 2022-12-06 9:12:07
#139948 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 36 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 704 B Nguyen Gia Huy 2024-03-11 3:28:25
#143986 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 36 ms 380 K C++ 17 / 714 B ANH RÉT STÁT 💻 2024-04-02 15:01:51
#108304 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 37 ms 404 K C++ 17 / 548 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-06 9:14:39
#140028 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 37 ms 400 K C++ 17 / 704 B Hoàng Mạnh Kiên 2024-03-11 4:04:41
#122625 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 37 ms 396 K C++ 14 / 3 K Hồ Minh Phúc 2024-01-08 2:41:51
#108306 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 38 ms 388 K C++ 14 / 505 B Vũ Minh Huyền 2022-12-06 9:17:35
#120157 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 38 ms 380 K C++ 17 / 840 B i got An B 2023-12-25 3:58:10
#146501 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 39 ms 508 K C++ 14 / 648 B Le Hai Minh 2024-04-20 1:27:09
#124025 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 40 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 468 B Khangg 2024-01-12 1:26:47
#146502 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 40 ms 388 K C++ 14 / 612 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-20 1:29:33
#139896 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 42 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 861 B Trần Huy Hoàng 2024-03-11 3:24:14
#116025 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 43 ms 388 K C++ / 700 B mr_coder 2023-01-15 19:44:58
#139927 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 51 ms 4340 K C++ 17 / 490 B Tuyết Mai 2024-03-11 3:25:34
#120145 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 51 ms 380 K C++ 17 / 586 B Đào Đức Thắng 2023-12-25 3:50:50
#140050 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 57 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 823 B Đinh Tiến Sơn 2024-03-11 4:14:02
#139956 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 823 B Nguyen Tan Tai 2024-03-11 3:33:38
#140012 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 68 ms 380 K C++ 17 / 663 B võ minh hoàng 2024-03-11 3:51:48
#140021 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 75 ms 3432 K C++ 17 (Clang) / 714 B GIAP 2024-03-11 3:58:21
#139975 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 98 ms 2728 K C++ 17 / 601 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2024-03-11 3:39:04
#140011 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 131 ms 2780 K C++ 17 / 902 B Lê Nguyễn Thu Hà 2024-03-11 3:51:41
#139930 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 154 ms 23872 K C++ 17 / 785 B nhu quynh 2024-03-11 3:27:21
#108229 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 168 ms 416 K C++ 17 / 672 B Ninh Anh Vũ 2022-12-06 8:33:49
#108246 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 169 ms 392 K C++ 17 / 474 B Bùi Quốc Huy 2022-12-06 8:40:03
#108228 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 172 ms 404 K C++ 17 / 516 B Đặng Huyền Trân 2022-12-06 8:33:39
#108242 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 175 ms 388 K C++ 17 / 605 B Vũ Trần Lâm 2022-12-06 8:36:50
#108236 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 176 ms 404 K C++ 14 / 707 B Lường Ngọc An 2022-12-06 8:35:17
#140019 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 184 ms 484 K C++ 17 / 1 K nguyennhatlam 2024-03-11 3:56:56
#108266 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 190 ms 384 K C++ 17 / 489 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-06 8:50:31
#108249 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 191 ms 388 K C++ / 706 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-12-06 8:43:11
#108221 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 192 ms 404 K C++ / 578 B Phạm Thanh Lam 2022-12-06 8:25:41
#108247 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 274 ms 384 K C++ 14 / 651 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-06 8:41:14
#127105 #5055. SORTSV - Sắp xếp sinh viên Accepted 100 663 ms 22508 K Python 3 / 751 B HocsinhConan 2024-01-23 15:26:42


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: