Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 88 271 32.47%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 65 120 54.17%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 31 62 50.00%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 36 151 23.84%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 44 96 45.83%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 20 51 39.22%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 16 45 35.56%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 42 79 53.16%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 36 118 30.51%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 15 20 75.00%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 11 42 26.19%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 32 72 44.44%
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 50 108 46.30%
426 DPLATGACH – Lát gạch 89 181 49.17%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 123 466 26.39%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 137 353 38.81%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 98 164 59.76%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 134 352 38.07%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 39 101 38.61%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 234 449 52.12%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 168 303 55.45%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 164 312 52.56%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%