# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1701 Trần Văn Nam 1 1500
1702 Nguyễn Thị Trúc - lớp 11A4 1 1500
1703 Nguyen Tran Quang Khai 0 1500
1704 ntqh2k2 3 1500
1705 Ngô Trần Quốc Bảo 1500
1706 Nguyễn Trung Quốc 0 1500
1707 ntnq 4 1500
1708 nguyen thien nhan 1 1500
1709 nguyen thi nga 1500
1710 Nguyen ngoc gia bao 3 1500
1711 Nguyễn Trí Kiệt 1500
1712 nguyễn trí kiên 1 1500
1713 Nguyễn Trung Kiên 9 1500
1714 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 0 1500
1715 Nguyen Thai Hoang 2 1500
1716 Nguyễn Đức Nam 5 1500
1717 Nguyễn Mai 7 1500
1718 Huyen Linh 3 1500
1719 Nguyễn Thuỳ Dương 1500
1720 Nguyen Thuy 1500
1721 Thành Đạt 1500
1722 Nhữ Thành Đạt 1 1500
1723 Nguyen Tien Cuong 1 1500
1724 Dao Nhat Tan 1500
1725 Nguyễn Thành An 1500
1726 nstung463 1 1500
1727 nguyenkhaclamphong 1500
1728 abc 1 1500
1729 Nguyễn Sơn Giang 23 1500
1730 Nguyễn Song Đức 55 1500
1731 Nguyễn Anh Quân 1500
1732 Meo 0 1500
1733 n quoc minh 1 1500
1734 Nguyễn Quang Khải 0 1500
1735 Nguyễn Quốc Đạt 168 1500
1736 Nguyễn Phương Thành Được 1 1500
1737 phuong anh 1 1500
1738 npphu 1500
1739 npl 98 1500
1740 p 7 1500
1741 NPBT 1 1500
1742 NP23 2 1500
1743 noze 16 1500
1744 Đỗ Minh Khương 1 1500
1745 Đồng Minh Tâm 0 1500
1746 Nguyễn Hữu Lam Giang 1500
1747 notjustnguyen 0 1500
1748 Nguyễn Quốc Đại 0 1500
1749 Wilson Keith 3 1500
1750 Trần Quốc Thắng 1 1500