# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
501 Trần Thanh Trọng 5 1500
502 Trần Thanh Trọng 5 1500
503 Trần Huyền 1 1500
504 trí 2 1500
505 Nguyen Tri Tam 6 1500
506 tri 0 1500
507 3 8 1500
508 meow 193 1722
509 Trịnh Sỹ Tuấn 1 1500
510 khong biet lam bai 0 1500
511 trinhngocphuoc 2 1500
512 Trịnh Trọng Nghĩa 47 1500
513 Trịnh hoài nam 1500
514 trinhduytai 0 1500
515 trinhdiep26 1 1500
516 Trinh Dang Gia Minh 1 1500
517 trinhbaongoc3011 28 1500
518 Nguyễn Trinh 1 1500
519 PRO IT1 FAKE 8 1500
520 Triệu Đại Phú 6 1500
521 lê tuấn triệu 14 1500
522 Huỳnh Ngọc Minh Triết 1 1500
523 Duong hong triet 2 1500
524 Hồ Hữu Triết 1500
525 Huỳnh Công Triết 1500
526 Lai Tri Dung 2 1500
527 Đặng Minh Trí 1 1500
528 NHT 4 1500
529 Bui Hoang Tri 5 1500
530 Nguyễn Lê Trí Đạt 1500
531 Trần Việt Hưng 5 1500
532 Lê Trung Hưng 0 1500
533 Nguyễn Thị Trúc Ly 1500
534 Trần Võ Huỳnh Giang 0 1500
535 Uyên 0 1500
536 trantuanquynh 4 1500
537 Trịnh Lâm Tuấn 0 1500
538 Trần Tuấn 1 1500
539 trantritinh 2 1500
540 tranthuyan 1 1500
541 Trần Thị Mai Anh 1 1500
542 Khuyen Tran 57 1500
543 Trần Thái Hưng 8 1500
544 Trần Ngọc Thạch 1 1500
545 Dũng 1500
546 tranngoctan 4 1500
547 Tran Son Viet 1500
548 Trần Sơn 3 1500
549 Trần Ngọc Sơn 1 1500
550 Nongg 22 1500