Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#123135 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 2 ms 228 K C++ 11 (NOI) / 290 B R 2023-02-28 10:56:56
#20637 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 336 K C++ 17 / 268 B Nguyễn Bình An 2020-12-11 7:28:14
#20281 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 344 K C++ 17 / 316 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-10 10:01:31
#20741 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 332 K C++ / 255 B Bùi Tâm Đan 2020-12-11 7:55:34
#20623 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 332 K C++ 17 / 284 B Chu Minh Quân 2020-12-11 7:24:48
#20626 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 348 K C++ 17 / 316 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-11 7:25:01
#20316 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 464 K C++ 17 / 336 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-10 12:21:28
#20302 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 316 K C++ 17 / 305 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-10 11:24:07
#20691 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 336 K C++ 14 / 330 B Trần Trung Đức 2020-12-11 7:43:05
#21045 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 336 K C++ 17 / 343 B Lê Minh Tâm 2020-12-11 14:34:24
#20386 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 403 B Trần Khánh Linh 2020-12-10 14:34:15
#20416 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 336 K C++ 14 / 302 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-10 15:19:18
#20599 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 340 K C++ / 276 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 7:12:21
#35919 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 192 K Pascal / 311 B Khavid Bắp 2021-04-27 3:55:57
#43548 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 286 B hihihi1 2021-08-08 12:14:33
#53965 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 212 K C++ / 409 B Nguyễn Trung Lâm 2021-10-30 7:09:10
#54599 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 336 K C++ / 566 B Nam Tử Thiên 2021-11-02 4:54:42
#60640 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 272 K C++ 14 / 743 B DEATH 2021-12-02 13:12:30
#62883 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 148 K Pascal / 861 B Lê TrườngBB 2021-12-15 2:20:19
#88338 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 4 ms 336 K C++ 11 / 1 K Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-26 8:36:21
#21150 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 280 K C++ 17 / 504 B Trần Quang Huy 2020-12-12 2:50:41
#20699 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 / 504 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-11 7:45:38
#20676 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 271 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-11 7:40:56
#20437 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 284 K C++ / 275 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-10 16:08:23
#20641 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 320 K C++ 17 / 275 B Đặng Thái Sơn 2020-12-11 7:30:07
#20688 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 344 K C++ 17 / 302 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:42:27
#31551 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 344 K C++ / 521 B Nguyễn Cao Lộc 2021-03-17 13:21:55
#36583 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 682 B Nguyen Loan 2021-05-10 17:27:03
#37945 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 248 K C / 375 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-05-30 12:46:22
#56610 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 312 K C++ 17 (Clang) / 260 B ThMinh 2021-11-10 15:34:53
#61780 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 348 K C++ 11 / 878 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 9:46:23
#68585 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 5 ms 436 K C++ 14 / 307 B tran trung bac 2022-01-09 15:34:30
#20746 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 538 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-11 7:58:06
#20569 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 291 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-11 6:07:55
#34093 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 1017 B Durex+_+ 2021-04-10 13:25:50
#31452 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 618 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 8:44:41
#41015 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 556 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 15:37:35
#40767 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 376 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 9:32:55
#46135 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 241 B Onii Chan 2021-08-31 14:50:50
#46090 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 463 B Không Tên Không Tuổi 2021-08-31 9:16:04
#48586 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 364 K C++ 14 / 971 B nguyen khac thu 2021-09-22 14:58:08
#59870 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 432 K C++ 17 / 545 B NMD 2021-11-28 4:18:27
#92964 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 6 ms 320 K C++ / 313 B khổng quảng 2022-10-02 15:36:55
#45998 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 7 ms 308 K C++ / 264 B Trần Thị Hải Yến 2021-08-29 16:26:00
#73908 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 7 ms 336 K C++ 11 / 897 B Xuân 2022-02-17 8:11:02
#55841 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 7 ms 328 K C++ / 382 B Lê Trung Hiếu 2021-11-07 10:14:09
#20658 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 8 ms 332 K C++ 17 / 290 B Tạ Thu Hà 2020-12-11 7:36:08
#29637 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 8 ms 448 K C++ 17 / 273 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-07 6:07:29
#55879 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 8 ms 384 K C++ / 235 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-07 11:31:08
#34879 #200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO Accepted 100 9 ms 364 K C++ 14 / 710 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:15:37


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: