Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#66230 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 6 ms 256 K Pascal / 825 B Lê Minh Trường 2021-12-24 6:54:08
#36971 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 10 ms 288 K Pascal / 577 B Khuyen Tran 2021-05-14 2:48:20
#22486 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 408 K C++ 17 / 913 B Phạm Thế Phong 2020-12-17 10:08:47
#22549 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 320 K C++ 17 / 371 B Nguyễn Bình An 2020-12-18 2:40:42
#22552 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 372 K C++ / 238 B Bùi Tâm Đan 2020-12-18 2:40:53
#22580 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 340 K C++ 17 / 371 B Bùi Hải Đăng 2020-12-18 2:45:46
#23620 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 373 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-21 3:07:11
#22473 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 356 K C++ 17 / 267 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-17 10:03:31
#22515 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 352 K C++ 17 / 371 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-18 2:16:16
#22518 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 356 K C++ 17 / 371 B Chu Minh Quân 2020-12-18 2:17:02
#22526 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 280 K C++ 17 / 371 B Trần Trung Đức 2020-12-18 2:19:37
#22523 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 352 K C++ 17 / 373 B Lê Minh Tâm 2020-12-18 2:19:05
#22531 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 352 K C++ 17 / 371 B Trần Khánh Linh 2020-12-18 2:24:17
#22519 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 356 K C++ 17 / 373 B Đặng Thái Sơn 2020-12-18 2:17:16
#22480 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 336 K C++ 17 / 371 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-17 10:03:51
#38864 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 256 K C / 428 B Nguyễn Phương Nam 2021-06-13 1:38:30
#62067 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 11 ms 384 K C++ 17 / 565 B NMD 2021-12-10 13:10:56
#22468 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 12 ms 352 K C++ 17 / 373 B Chùm CUỐI 2020-12-17 10:02:42
#22405 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 12 ms 352 K C++ 17 / 465 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-17 9:24:54
#22488 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 12 ms 352 K C++ 17 / 371 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-17 10:40:55
#22464 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 12 ms 388 K C++ 17 / 446 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-17 10:00:53
#22484 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 12 ms 352 K C++ 17 / 371 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-17 10:04:21
#22482 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 12 ms 348 K C++ 17 / 373 B Tạ Thu Hà 2020-12-17 10:04:09
#23524 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 13 ms 388 K C++ 17 / 510 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-20 14:00:48
#56640 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 370 B Nam Tử Thiên 2021-11-10 16:37:25
#22414 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 14 ms 352 K C++ 14 / 536 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-17 9:33:41
#47914 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 14 ms 336 K C++ 14 / 311 B nguyen khac thu 2021-09-15 17:17:00
#56659 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 14 ms 336 K C++ / 357 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-11 1:17:18
#23663 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 16 ms 364 K C++ / 376 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-21 3:12:55
#36905 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 16 ms 368 K C++ / 547 B Nguyen Loan 2021-05-13 9:57:29
#76665 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 16 ms 368 K C++ / 371 B Không Tên Không Tuổi 2022-03-06 3:59:05
#78009 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 16 ms 352 K C++ 11 / 566 B KIN 2022-03-19 13:26:33
#79810 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 16 ms 428 K C++ / 384 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:30:21
#83889 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 16 ms 384 K C++ 11 / 375 B Trần Đình Thế Anh (THCS Hùng Vương - TX Buôn Hồ - Đắk Lắk) 2022-05-14 11:24:59
#34880 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 17 ms 352 K C++ 14 / 569 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:17:10
#44081 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 17 ms 352 K C++ / 396 B hihihi1 2021-08-15 3:27:36
#45126 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 17 ms 352 K C++ 17 / 586 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-24 6:49:19
#83888 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 17 ms 344 K C++ 11 / 494 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 11:17:42
#40966 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 20 ms 352 K C++ / 247 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-02 13:39:09
#46592 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 20 ms 320 K C++ / 361 B Onii Chan 2021-09-05 15:01:40
#29978 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 21 ms 340 K C++ 17 / 371 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-09 14:23:17
#65731 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 21 ms 400 K C++ / 2 K XuanThu 2021-12-21 17:38:25
#88574 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 22 ms 516 K C++ / 287 B sasas 2022-07-30 14:28:53
#78348 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 27 ms 432 K C++ 11 / 616 B Xuân 2022-03-22 7:02:07
#62208 #216. BREAKING - Phá vỡ kỷ lục Accepted 100 31 ms 536 K C++ 11 / 836 B Trương Tuấn Tú 2021-12-11 14:50:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: